Спеціалізовані ради

В університеті функціонують п'ять Спеціалізованих вчених ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій:

Д70.052.05

Перелiк дисертацiй

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

Витяг з наказу Атестаційної колегії МОН про створення рад

Наказ МОН України від 24.05.2018 № 527 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року»

Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 24.05.2018 № 527

Положення про спеціалізовану вчену рад

Положення про спеціалізовану вчену раду (на сайтi rada.gov.ua)

Положення про спеціалізовану вчену раду

Склад спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05

Склад спеціалізованої вченої ради Д 70.052.05

Перелік документів

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Особова картка (форма П – 2ДС)

ФОРМА П- 2ДС

Контактна інформація

29016, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет
Корпус 4, каб. 427
Учений секретар – д.пед.н., доц.Андрощук І. В.
Тел. 097-909-69-40
e-mail: lemen77@ukr.net

Д70.052.02

Перелiк дисертацiй

05.02.02 - машинознавство

05.02.04 - тертя та зношування в машинах

Д70.052.01

Перелiк дисертацiй

08.00.04 - економіка та управління підприємствами

08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

08.00.11 - математичні методи, моделі та інормаційні технології в економіці

К70.052.03

Перелiк дисертацiй

05.18.18 - технологія взуття, шкіряних виробів і хутра

05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

К70.052.04

Перелiк дисертацiй

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи