• НДР за кошти держбюджету

НДР за кошти держбюджету (2017 -2019 рр.):

1. Тема: Моделювання фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур в стратегіях їх інноваційного розвитку. № держреєстрації: 0117U001170. Фундаментальна робота. Керівник: Хрущ Ніла Анатоліївна, проф., д-р екон. наук (2017 -2019 рр.).
2. Тема: Наукові основи підвищення контактної витривалості та зносостійкості конструктивних елементів з покриттями при терті кочення.№ держреєстрації: 0117U001167. Фундаментальна робота. Керівник: Каплун Віталій Григорович, проф., д-р техн. наук (2017 -2019 рр.).
3. Тема: Розробка наукових основ захисту виробів радіоелектроніки, закріплених на об’єднувальних платах, від деформацій плат, а плат від динамічних і теплових навантажень. № держреєстрації: 0117U001168. Фундаментальна робота. Керівник: Бойко Юлій Миколайович, проф., д-р техн. наук (2017 -2019 рр.).
4. Тема: Управління інноваціями у плануванні і маркетингу на засадах маржинального підходу. № держреєстрації: 0117U001169. Фундаментальна робота. Керівник: Орлов Олівер Олексійович, проф., д-р екон. наук (2017 -2019 рр.).
5. Тема: Формування соціально-трудового потенціалу у підвищенні економічної безпеки та прискоренні процесів євроінтеграції. № держреєстрації: 0118U000229. Прикладна робота Керівник: Нижник Віктор Михайлович, проф., д-р екон. наук (2017 -2019 рр.).
6. Тема: Розроблення високоефективних методів відбору енергії від фотоелектричних модулів. № держреєстрації: 0118U000228. Прикладна робота. Керівник: Мартинюк Валерій Володимирович, проф., д-р техн. наук (2017 -2019 рр.).
7. Тема: Розвиток принципів евристичного проектування одягу для розробки прототипу експертної системи гнучкої переорієнтації швейного виробництва. № держреєстрації: 0117U003889. Науково-технічна (експериментальна) розробка. Керівник: Захаркевич Оксана Василівна, доц., канд. техн. наук (2017 -2019 рр.).
8. Тема: Розробка високошвидкісного синтезатора для систем цифрового радіозв'язку. № держреєстрації: 0117U003888. Науково-технічна (експериментальна) розробка. Керівник: Полікаровських Олексій Ілліч, доц., д-р техн. наук (2017 -2019 рр.).

Перехідні НДР (2019-2020 рр.):

1. Тема: Агентно-орієнтована система підвищення безпеки та якості програмного забезпечення комп’ютерних систем№ держреєстрації: 0119U100662. Прикладна робота. Керівник: Бедратюк Леонід Петрович, проф., д-р фіз.-мат. наук (2019-2020 рр.).
2. Тема: Розробка вакуумно-дифузійних газорозрядних технологій дискретного зміцнення деталей триботехнічних систем військового та подвійного призначення. № держреєстрації: 0119U100679. Прикладна робота. Керівник: Стечишин Мирослав Степанович, проф., д-р техн. наук (2019-2020 рр.).

12.03.2020