Наукове товариство студентів і молодих вчених

.jpg. Хмельницький нацiональний унiверситет

Положення про наукове товариство студентів і молодих вчених Хмельницького національного університету

Наукова діяльність Хмельницького національного університету передбачає не тільки трансформацію результатів досліджень в навчальний процес, а також широке і активне залучення студентів до наукової діяльності з перших років їхнього навчання. Опановують студенти основи науки в науково-дослідних гуртках, що створені при всіх кафедрах. Як правило, керують гуртками найбільш досвідчені науковці. Про результативність студентської науково-дослідної роботи свідчать цифри – з 7000 студентів денної форми навчання в наукових гуртках займається 2100 студентів. Динаміка участі студентів в науковій роботі та результати участі в Всеукраїнських наукових олімпіадах представлена нижче.

В університеті виправдали себе різні форми наукової роботи студентів: участь у виконанні наукових розробок кафедр, здійснення самостійних пошукових досліджень, виготовлення дослідних зразків і моделей, розробка програмних продуктів, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях і олімпіадах.

.jpg. Хмельницький нацiональний унiверситет

За останні роки студенти університету стабільно виборюють більше двадцяти призових місць на Всеукраїнських наукових олімпіадах, що становить 2-3% від загальної кількості призових місць. Такі показники притаманні тільки провідним вищим навчальним закладам України і свідчать про системність наукової та професійної підготовки студентів.

Значних успіхів досягли студенти і на міжнародному рівні. Роботи студентів-дизайнерів впродовж останніх років отримали призові місця на міжнародних конкурсах в Брно, Санкт-Петербурзі, Москві, Києві, Харкові, Одесі.

.jpg. Хмельницький нацiональний унiверситет

Наукове товариство студентів і молодих вчених (НТСіМВ) Хмельницького національного університету засноване в 2006 році. Метою діяльності НТСіМВ є координація і всебічне сприяння науково-дослідницькій, винахідницькій та творчій діяльності молоді в ХНУ. У своїй діяльності НТСіМВ керується принципами верховенства наукової творчості та конкурсності в різних сферах науково-дослідницької роботи.

Молоді науковці університету є учасниками олімпіад, фестивалів, конференцій, наукових конкурсів, як в Україні так і за кордоном. Студенти університету стабільно виборюють більше двадцяти призових місць на Всеукраїнських наукових олімпіадах, є призерами конкурсів наукових робіт, іменними стипендіатами. В рамках міжнародного співробітництва молоді науковці є учасниками міжнародних конференцій, семінарів (Польща, Білорусія, Литва, Німеччина, Великобританія, Франція, Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія), організовуються літні школи, обмін студентами (Польща, Росія, Німеччина, США, Чехія), програми міжнародного культурного обміну (Португалія, Китай, Іспанія, Росія, Франція, „Work & Travel USA”). Щорічно в ХНУ для молодих науковців проводиться ряд міжнародних конференцій, у яких беруть участь представники з різних країн (Німеччина, Ізраїль, Росія, Литва, Білорусія, Польща, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Чехія, Єгипет, Болгарія).

Склад НТСіМВ

Голова НТСіМВ
Параска Ольга Анатоліївна к.т.н., доцент кафедри хімічної технології

Заступники голови НТСіМВ
Рибчинська Людмила Анатоліївна старший викладач кафедри обліку і аудиту
Скиба Катерина Миколаївна к.п.н., доцент кафедри перекладу
Лисенко Сергій Миколайович к.т.н., доцент кафедри системного програмування

Секретар НТСіМВ
Лепетко Богдана Олександрівна студентка групи ХТ-11-1

Координаційна рада НТСіМВ
Кандаловська Марина Олексіївна студентка групи ХТ-11-1
Лебедєв Микита Костянтинович студент групи ХТ-11-1
Курской Володимир Сергійович к.т.н, старший викладач кафедри машинознавства
Ковальська Вікторія Олександрівна молодший науковий співробітник НДЧ

Спостережна рада НТСіМВ
Горященко Сергій Леонідович к.т.н, доц., Начальник науково-дослідного сектору
Шалапко Юрій Іванович д.т.н, професор, завідувач кафедри інженерної механіки та комп’ютерної графіки
Карван Світлана Анатоліївна д.т.н, професор кафедри хімії

Представники НТСіМВ на факультетах

Факультет технологій, дизайну та сервісу:
Параска Ольга Анатоліївна к.т.н., доцент кафедри хімічної технології
Ковальська Вікторія Олександрівна молодший науковий співробітник НДЧ
Дейчук Галина Миколаївна аспірантка кафедри хімії
Матвейцова Дарія Сергіївна аспірантка кафедри хімії
Кандаловська Марина Олексіївна студентка групи ХТ-11-1

Факультет економіки і управління
Рибчинська Людмила Анатоліївна старший викладач кафедри обліку і аудиту
Лазаренко Дмитро Анатолійович студент групи МРс-14-1
Скурська Валентина Анатоліївна аспірантка кафедри обліку і аудиту
Романюк Андрій Васильович студент групи ЕП-12-1

Гуманітарно-педагогічний факультет
Степанишин Дмитро Володимирович студент групи ПОа-11-1
Сашко Ірина Сергіївна старший викладач кафедри слов’янської філології
Дячук Андрій Олександрович к.п.н., доцент кафедри екології
Жулинський Тарас Іванович студент групи ПОа-11-1

Факультет інженерної механіки
Машовець Наталія Сергіївна старший викладач кафедри інженерної механіки та комп’ютерної графіки
Курской Володимир Сергійович к.т.н., старший викладач кафедри машинознавства
Білик Роман Володимирович студент групи МБ-11-1
Лукащук Аліна Іванівна студентка групи ОПР-12-1
Приймак Дмитро Миколайович студент групи ІМ-12-1

Факультет програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем
Лисенко Сергій Миколайович к.т.н., доцент кафедри системного програмування
Гурман Іван Васильович к.т.н., страший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж
Столярчук Інна Володимирівна студентка групи ТК-12-1
Волошина Вікторія Анатоліївна студентка групи ТК-12-1

Факультет міжнародних відносин
Левченко Марія Олександрівна к.е.н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Машура Вероніка Геннадіївна студентка групи МБ-12-1
Скиба Катерина Миколаївна к.п.н., доцент кафедри Перекладу
Мазур Юлія Ярославівна викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання

Факультет заочно- дистанційного навчання
Посвістак Олеся Анатоліївна, к. іст. н., доцент кафедри філософії і політології
Бугайов Максим Леонідович викладач кафедри фізичного виховання

Адреса: м. Хмельницький, вул. Інститутська 11,
тел.: 0678575353, 0506901619,
e-mail: naukaxt@gmail.com