Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

Навчально-методичний відділ

Структура

Документи

Положення

Контакти

Навчально-методичний відділ

Історична довідка

З метою здійснення аналізу та узагальнення, світових та вітчизняних тенденцій розвитку освіти, розповсюдження досвіду використання інноваційних та інформаційних технологій навчання, підвищення методичного рівня викладацького складу в умовах переходу до інформаційного суспільства наказом ректора № 204 від 26.09.2003 року у Технологічному університеті Поділля (нині Хмельницький національний університет) був створений навчально-методичний центр інноваційних технологій, завідувачем якого було призначено канд. техн. наук, доцента кафедри теорії та методики трудового та професійного навчання Красильникову Г.В.

Наказом ректора від 29.12.2003 р. № 270 на базі навчально-методичного центру інноваційних технологій було створене навчально-методичне управління, яке у 2010 році перетворене у навчально-методичний відділ (НМВ).

У своїй роботі НМВ керується відповідним положенням, чинними нормативно-правовими актами, наказами ректора, розпорядженнями першого проректора і має такі підрозділи:

- моніторингу та планування методичного забезпечення навчального процесу;
- підготовки та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
- навчально-методичний центр інноваційних технологій;
- редакційно-видавничий центр;

Основні завдання НМВ

- аналіз і розробка перспективних планів методичного забезпечення навчального процесу;
- координація роботи редакційно-видавничого центру та навчально-методичного центру інноваційних технологій з питань методичного забезпечення навчального процесу;
- вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду, організація наукових досліджень з проблем вищої школи та удосконалення методичної роботи в університеті;
- розробка методичної документації з організації та впровадження інноваційних систем, методів, технологій навчання та їх методичного забезпечення;
- організація щорічних конкурсів на кращого викладача університету за номінаціями;
- організація вивчення й обміну досвідом з питань впровадження інновацій у навчальний процес;
- планування й організація роботи з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету, в тому числі підготовку молодих викладачів, аспірантів, магістрантів через психолого-педагогічний семінар;
- аналіз і здійснення пошуку інновацій, нових процесів і проектів в освітянському середовищі та внесення пропозицій щодо доцільності їх впровадження у навчально-виховний процес та практику роботи інших підрозділів університету.

Участь у виставках

1. Підготовка експозиційних матеріалів, підбір матеріалів для оформлення виставкових стендів та участь у Міжнародній виставці “Сучасна освіта України-2007” у номінації “Модернізація вищої освіти в контексті вимог Болонської конференції” – Університет нагороджений Срібною медаллю);

2. Підготовка експозиційних матеріалів, підбір матеріалів для оформлення виставкових стендів та участь у ІІІ національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті», номінація «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі» (18-20 жовтня 2011, Київ) – Університет нагороджений Срібною медаллю;

3. Підготовка експозиційних матеріалів і участь у Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2011» (17-19 листопада, 2011, Київ) – Університет нагороджений Золотою медаллю;

4. Підготовка експозиційних матеріалів та участь у 3-й Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти-2012”. Університет в рамках рейтингового виставкового конкурсу Гран-прі був нагороджений дипломом “Лідер наукової діяльності” та дипломом за активну роботу з модернізації системи вищої освіти.

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет