Хмельницький нацiональний унiверситет
Відділ міжнародних зв'язків

Головна сторінка

Закордонні партнери

Міжнародні проекти

Рекомендації до складання грантових заявок

Освіта для іноземних громадян

Cтипендії і гранти

Міжнародні фонди

Програми подвійного диплому

Мовні школи

Фотогалерея

Корисні посилання

Положення про академічну мобільність

Звіти

Контакти

Відділ міжнародних зв’язків, створений у 2002 р., є підрозділом Хмельницького національного університету. Правовою основою функціонування відділу міжнародних зв’язків є Наказ ректора №21 від 28 січня 2002 р. про створення відділу міжнародних зв’язків як підрозділу університету, а також Положення про відділ міжнародних зв’язків та зв’язків з громадськістю, яке визначає мету створення і функції відділу.

Діяльність відділу спрямована на організацію та розвиток міжнародного співробітництва Університету, міжнародних зв'язків і співпраці Університету в науковій, освітянській та культурній сферах, а також формування громадських зв’язків із засобами масової інформації, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, освітніми центрами та корпораціями, державними структурами, науковими установами.

Робота відділу спрямована на вирішення наступних завдань:

 • підписання угод про співробітництво з провідними українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами з питань спільної розробки нових форм та методів навчання;
 • розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів;
 • всебічне вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки, у тому числі реалізації Болонського процесу;
 • участь викладачів і співробітників університету в міжнародних проектах університетів різних країн, які фінансуються міжнародними фондами;
 • розширення договірних зв’язків із провідними університетами світу;
 • залучення іноземних спеціалістів до роботи в університеті та участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів і наукових установ;
 • активізації мобільності студентів університету, розширення можливостей їх навчання, стажувань, навчальних практик у закордонних університетах;
 • збільшення кількості іноземних студентів, які навчатимуться в університеті;
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;
 • розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до Університету за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів;
 • контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян в Державній Міграційній Службі України згідно чинного законодавства;
 • контроль за перевіркою документів, які пред'являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до Університету згідно чинного законодавства;
 • підготовки та видання презентаційних матеріалів Університету;
 • надання інформаційної допомоги, в межах власної компетенції, структурним підрозділам Університету у вирішенні питань, що стосуються формування і реалізації громадських зв'язків Університету;
 • створення, опрацювання та оприлюднення офіційної інформації про Університет.

До функцій відділу відносяться:

 1. Сприяння міжнародній діяльності Університету в різноманітних її формах з метою розвитку навчальної, матеріально-технічної бази університету.
 2. Узагальнення та аналіз пропозицій про пріоритетні напрямки освітнього, наукового та культурного співробітництва із зарубіжними навчальними закладами, дослідницькими центрами, організаціями, фондами та іншими фізичними та юридичними особами.
 3. Протокольні й організаційні функції, до яких належать: запрошення зарубіжних делегацій і окремих осіб, ведення переговорів і пов’язані з цим організаційні заходи; оформлення наказів та інших документів, пов’язаних з виїздом співробітників за кордон у відрядження; листування і підтримка постійних контактів з усіма партнерами з міжнародної співпраці.
 4. Інформаційна діяльність, збір інформації, що стосується міжнародної діяльності і розповсюдження її в Університеті; створення баз даних, підготовка рекламних проспектів, презентацій.
 5. Контактні функції щодо підготовки проектів договорів про співпрацю.
 6. Розробка перспективних планів міжнародної співпраці Університету та його підрозділів із зарубіжними партнерами.
 7. Забезпечення керівництва і співробітників Університету інформацією з питань міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки, надання консультацій з міжнародних відносин структурним підрозділам Університету.
 8. Консультування студентів, викладачів та співробітників Університету, що виїздять у службові відрядження за кордон.
 9. Організація інформування про наявні міжнародні програми та залучення до міжнародної діяльності професорсько-викладацького складу та студентів.
 10. Інформування професорсько-викладацького колективу щодо публікацій в засобах масової інформації про діяльність Університету; рекомендування керівництву університету способи донесення до громадян інформації, що стосується життєдіяльності Університету.
 11. Підготовка пропозицій щодо розміщення інформації про Університет (реклами) у ЗМІ.

 

 

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет