Відділ ліцензування, акредитації та підготовки документів про вищу освіту

Оголошення

Департаментом наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України розглянуто подану заяву на розгляд ліцензійної справи за напрямом підготовки фахівців «Соціально-політичні науки» зі спеціальності «Практична психологія» - освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» (вх. №3765/0/49-10 від 21.12.2010р.).Департаментом надається згода на проведення ліцензування підготовки магістрів за денною формою навчання.

Детальніше...
 
Оголошення

Департаментом наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України розглянуто подану заяву на розгляд ліцензійної справи за напрямом підготовки фахівців 0505 – „Машинобудування та матеріалообробка” спеціальності 8.05050313 „Обладнання переробних і харчових виробництв” - освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр” (вх. №3768/0/49-10 від 21.12.2010р.). Департаментом надається згода на проведення ліцензування підготовки магістрів за денною формою навчання.

Детальніше...
 
Оголошення

Департаментом наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України розглянуто подану Хмельницьким національним університетом заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за напрямом підготовки фахівців – 0203 Гуманітарні науки, спеціальності 8.02030301 «Українська мова і література» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», за денною формою навчання.

Детальніше...
 
Оголошення

Відділом акредитації та ліцензійної експертизи освітньої діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України дана згода на проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг щодо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр, галузі знань – 0203 Гуманітарні науки, спеціальності 8.02030302 - Англійська мова і література.” Кваліфікація - викладач англійської мови і літератури, вчитель німецької мови, з нормативним терміном навчання (денна форма) - 1 рік.

Детальніше...
 
Оголошення

Відділом акредитації та ліцензійної експертизи освітньої діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України дана згода на проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг щодо підготовки бакалаврів, галузі знань – 0302 – Міжнародні відносини, за напрямком підготовки – 6.030205 – Країнознавство. Кваліфікація – фахівець із країнознавства. Нормативний термін навчання (денна форма) – 3 роки 10 місяців.

Детальніше...
 
Оголошення

Відділом акредитації та ліцензійної експертизи освітньої діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України дана згода на проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг щодо підготовки магістрів, галузь знань - 0302 Міжнародні відносини, за спеціальністю 8.03020401 Міжнародна інформація. Кваліфікації: 2433.1 - інформаційний аналітик-міжнародник; 2444.2 - перекладач. Нормативний термін навчання на базі освітньо-професійної програми бакалавра - 1,5 роки.

Детальніше...