Міжнародна науково-практична конференція «Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки»

Міжнародна науково-практична конференція «Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки». Хмельницький нацiональний унiверситет

У ці перші літні дні на базі нашого університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки» присвячена 100-річчю від народження доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки України Піскорського Георгія Августиновича.

Співорганізаторами конференції виступили: Київський національний університет технологій та дизайну, Хмельницький національний університет, Університет Краківська Політехніка, Виробничо-торгівельна фірма WIKOPOL (Республіка Польща), Вітебський державний технологічний університет (Республіка Білорусь), Російський державний університет туризму та сервісу, Східносибірський державний університет технологій та управління (Російська Федерація).

Міжнародна науково-практична конференція «Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки». Хмельницький нацiональний унiверситет

Конференція присвячена 100-річчю відомого українського вченого, професора Георгія Августиновича Піскорського, який майже півстоліття присвятив себе благородній справі вихованню майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. Його учнів дуже добре знають і високо цінують. Варто з приємністю відзначити, що одна з найбільших груп його вдячних вихованців на чолі з нашим ректором професором Миколою Єгоровичем Скибою, які плідно працюють та гідно продовжують справи славного Вчителя у Хмельницькому національному університеті! Багато з них вже мають власних випускників, які надійно продовжать справу дорогого наставника та щирого друга, незабутнього учителя - Георгія Августиновича.

Міжнародна науково-практична конференція «Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки». Хмельницький нацiональний унiверситет

Професор, заслужений діяч науки та техніки України Георгій Августинович працював на посаді завідувача кафедрою машин та апаратів легкої промисловості нашого університету у 1990-1992 роках. За роки своєї викладацької діяльності Георгій Августинович виховав близько півсотні кандидатів наук, значний доробок належить йому і у підготовці докторів наук. Вихованці Георгія Августинович плідно працюють та достойно несуть традиції школи у багатьох університетах та на підприємствах країн колишнього Союзу, ЄС і навіть на інших континентах.

Леся Гуменна,
відділ зв’язків з громадськістю ХНУ