Збори аспірантів 1-го курсу

3 вересня 2021року у Хмельницькому національному університеті відбулися збори аспірантів 1-го курсу.
Зі словами привітання до аспірантів звернувся проректор з наукової роботи доктор технічних наук, професор Олег Синюк.

Збори аспірантів  1-го курсу. Хмельницький національний університет

Збори аспірантів  1-го курсу. Хмельницький національний університет

Завідуючою аспірантури і докторантури Валентиною Петяк під час зустрічі зі здобувачами розглянуто питання організації процесів навчання у аспірантурі, особливості затвердження тематики наукового дослідження. Особлива увага наголошувалась на можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання здобувачів та вільного доступу до переліку вибіркових освітніх компонент (ОК) та ознайомлення із силабусами таких ОК. Надано інформацію про періодичність атестації та підкреслено важливість питання дотримання положень академічної доброчесності.

Збори аспірантів  1-го курсу. Хмельницький національний університет

Збори аспірантів  1-го курсу. Хмельницький національний університет

Збори аспірантів  1-го курсу. Хмельницький національний університет

14.09.2021