Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Лiтопис унiверситету

Стажування викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів у Технічному університеті Варна (Болгарія)

Делегація Хмельницького національного університету у складі викладачів кафедри технології та конструювання швейних виробів доцентів Дітковської О.А., Засорнової І. О., Захаркевич О.В., Кулешової С.Г. та Кошевко Ю.В. протягом 2-11 червня 2017 р. проходили стажування у Технічному університеті Варна (Болгарія).

Делегація ХНУ з організаторами конференції

Тематика стажування – «Сучасні тенденції вищої освіти у країнах Європейського союзу. Досвід Технічного Університету Варни» ("Contemporary Tendencies of Higher Education in European Union Countries Expirience of Technical University of Varna"), передбачала 120 академічних годин аудиторної та самостійної роботи (в обсязі 4 кредити).

Крім того, під час стажування викладачі взяли участь у XIII міжнародній конференцій «STRATEGY OF QUALITY IN INDUSTRY AND EDUCATION» (5-8 червня 2017 р.).

Представники ХНУ готові до роботи секційного засідання конференції

Nikolay Minchev, Dr. Eng., Prof. Ass., Vice-Rector for Research (Technical University of Varna, Bulgaria) Вітальне слово проректора ТУ Варна

Гол. ас. д-р інж. Герганова-Савова С.Г.(ТУ Варна) розповідає про систему менеджменту якості ТУ Варна

Д-р. пед. наук, професор, зав. кафедри Педагогіки і психології професійної освіти Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна) Лузик Е. В. читає лекцію для слухачів курсів підвищення кваліфікації

Виступає Пронкіна Л. І., проф. кафедри економіки підприємства ХТЕІКНТЕНУ, академік економічних наук України, м. Харків, Україна

Захаркевич О. В., к.т.н., доц. кафедри технології та конструювання швейних виробів ХНУ представляє колективну доповідь «Експертні системи як засіб підготовки фахівців швейної галузі»

Доповідь викликала живе обговорення та зацікавленість присутніх представників різних напрямів наукової діяльності

Викладачі кафедри ТКШВ ХНУ з представниками ректорату ТУ Варна

Українська делегація по завершенню конференції – стомлені, але задоволені

Здобуті сертифікати!!!!

Колективне фото по завершенню стажування

За інформацією кафедри технології та
конструювання швейних виробів

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет