ФІНАЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

5-8 квітня в Хмельницькому національному університеті проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інформаційних технологій. Конкурс організовано згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2015 року № 1079 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році».
До участі в конкурсі допущено 110 студентських наукових робіт від студентів вищих навчальних закладів України.
Робота конкурсу проводилася у двох секціях:
- секція «Інформаційні технології та інтелектуальних комп’ютерні системи» (кафедра комп’ютерних систем та мереж, завідувач кафедри д.т.н., проф. Мясіщев О.А.);
- секція «Інформаційні технології проектування» (кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій, завідувач кафедри д.т.н., проф. Сорокатий Р.В.).
На секції «Інформаційні технології та інтелектуальних комп’ютерні системи» було представлено 64 роботи. Роботи подали 49 вищих навчальних закладів України:
1. Буковинський державний фінансово-економічний університет;
2. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ;
3. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
4. ДВНЗ «Криворізький національний університет»;
5. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди»;
6. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»;
7. ДВНЗ «Прикарпатьський національний університет імені Василя Стефаника»;
8. ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми;
9. ДВНЗ «Університет банківської справи» Черкаський навчально-науковий інститут;
10. Донбаська державна машинобудівна академія;
11. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Франка;
12. Запорізький національний технічний університет;
13. Київський національний торговельно-економічний університет;
14. Київський національний університет будівництва і архітектури;
15. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка;
16. Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського;
17. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
18. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького;
19. Міжнародний технологічний університет «Миколаівська політехніка»;
20. Національна Академія Національної гвардії України;
21. Національна академія статистики, обліку та аудиту;
22. Національна металургійна академія України;
23. Національний авіаційний університет;
24. Національний лісотехнічний університет України;
25. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
26. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
27. Національний транспортний університет;
28. Національний університет водного господарства та природокористування;
29. Національний університет харчових технологій;
30. Національний університет цивільного захисту України;
31. Одеський національний морський університет;
32. Одеський національний політехнічний університет;
33. ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» »;
34. Рівненський державний гуманітарний університет;
35. Сумський державний університет;
36. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;
37. Таврійський державний агротехнологічний університет;
38. Тернопільський національний економічний університет;
39. Українська інженерно-педагогічна академія;
40. Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва;
41. Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця;
42. Харківський національний університет міського господарства ім.О.М. Бекетова;
43. Харківський національний університет радіоелектроніки;
44. Харківський університет Повітряних Сил Івана Кожедуба;
45. Хмельницький національний університет;
46. Хмельницьий ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»;
47. Черкаський державний технологічний університет;
48. Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля;
49. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.
За результатами комплексного рецензування серед наданих робіт було обрано 15 кращих, авторів яких було запрошено для прилюдного захисту робіт на підсумкову науково-практичну конференцію. У роботі журі, апеляційної та мандатної комісій взяли участь представники компанії "ATWIX" і 14 ВНЗ України.

Робота журі конкурсу

За результатами захисту призові місця розподілилися наступним чином:
I місце
- Васильєв Валерій Михайлович з роботою «WEB-портал обліку та моніторингу міграції птахів в Азово-Чорноморському регіоні України» під шифром «WEB-портал», керівник Осадчий Вячеслав Володимирович (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького);
- Дунець Оксана Василівна з роботою «Модуль паралельного навчання рекурентної нейронної мережі» під шифром «Нейронна мережа», керівник Саченко Анатолій Олексійович (Тернопільський національний економічний університет);
- Чешун Дмитро Вікторович з роботою «Розробка та підтримка WEB-додатків у віртуальному робочому середовищі» під шифром «Віртуальний сайт», керівник Чешун Віктор Миколайович (Хмельницький національний університет).

ІІ місце
- Коновалов Сергій Миколайович з роботою «Інформатизація дистанційного діагностування стану складних технічних систем» під шифром «Підлогова лампа» , керівник Вичужанін Володимир Вікторович (Одеський національний морський університет);
- Маркопольський Василь Олександрович з роботою « Розробка програмного забезпечення автоматизованої системи керування теплиці» під шифром «Ардуїно теплиця» , керівник Кутя Віталій Миколайович, (Національний університет водного господарства та природокористування);
- Котов Роман Олександрович, Лосєва Анна Андріїна з роботою «Система автоматичного тестування та розгортання мережевих сервісів» під шифром «Автоматичне розгортання» , керівник Киричек Галина Григорівна, (Запорізький національний технічний університет);
- Мацерук Артем Анатолійовичз роботою « База даних для метрологічного забезпечення ГРВ» під шифром «База даних ГРВ» , керівник Добровольський Юрій Георгійович (Буковинський державний фінансово-економічний університет).

ІІІ місце
- Часник Діана Юріївна з роботою «Вирішення проблеми утилізації тепла дата-центру генерального штабу ЗСУ» під шифром «Дата-центр» , керівник Овчаров Олександр Володимирович (Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба);
- Радутний Олександр Олександрович з роботою «Інформаційна-комунікаційна технологія діагностування показників трудової діяльності» під шифром «Мотивація праці», керівник Михалишин Богдан Євгенович (Міжнародний технологічний університет «Миколаівська політехніка»);
- Ольховий Дмитро Романович з роботою «Інтелектуальна рекомендаційна система за вибором Affslsate program партнерських мережах під шифром «Рекомендаційна система», керівник Міроненко Дмитро Сергійович (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»);
- Пятниченко Владислав Олександрович з роботою «Розробка програмного засобу для аналізу вітчизняного медіа контенту TVASystem Solution » під шифром «TVAS», керівник Осадчий Вячеслав Володимирович (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького);
- Косиєв Олексій Аркадійович, Пилипенко Володимир Миколайович з роботою «Геопортал, як засіб для покращення оперативного управління діяльністю ДСНС України на основі WEB-технологій картографії» під шифром «Геоінформаційний портал» , керівник Ємельяненко Сергій Олександрович (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності);
- Коваль Сергій Андрійович з роботою «Автоматизована система вимірювального контролю цетанового числа дизпалива під шифром «Цетанове число», керівник Клепач Марко Миколайович (Національний університет водного господарства та природокористування);
- Плужніков Іван Петрович, Мельниченко Валерій Григорович з роботою «Імітаційне моделювання системи захисту каналу радіозвязку тактичної ланки управління підрозділами національної гвардії» під шифром «Зірка» , керівник Малюк Віктор Григорович (Національна Академія Національної гвардії України);
- Устич Станіслав Васильович з роботою «Автоматизація технологічного процесу виробництва блоків з пінополістиролу» під шифром «Автоматизація ТП», керівник Христич Валерій Володимирович (Національний університет цивільного захисту України).
Оргкомітет олімпіади висловлює щиру подяку всім учасникам, керівництву навчальних закладів, що делегували своїх представників для роботи в журі та конкурсантів, а також компанії "ATWIX" за спонсорську підтримку.

Тімофєєва Л.В., відповідальна за студентську наукову роботу ХНУ
Чешун В.М., к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж ХНУ