НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА – ПЕРШИЙ КРОК СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

У період з 1 до 28 лютого 2016 року студенти спеціальності «Філологія. Українська мова і література» IV курсу(група ФУМ-12-1) проходили навчально-педагогічну практику у школах м. Хмельницький та області.
Керівниками практики від Хмельницького національного університету були викладачі кафедри слов’янської філології: к. пед. н. Горячок І. В., к. пед. н. Подлевська Н. В., к. філол. н. Станіславова Л. Л., к. філол. н. Торчинська Н. М., ст. викладач Терещенко Л. В.
Студенти мали змогу взяти на себе роль вчителя та класного керівника, втілити здобуті у вузівських стінах знання на практиці та навчати учнів української мови, українськоїта зарубіжної літератур.
У школі студенти ознайомилися з матеріально-технічним забезпеченням шкіл, навчально-методичною документацією, отримали фахові рекомендації з організації та проведення навчально-виховних занять.
Після спостереження за проведенням учителями уроків, прислуховуючись до порад та вказівок своїх наставників, проводили заняття з учнями 5-х-11-х класів, вирішуючи освітні та виховні завдання навчального процесу.
Кожен з групи провів уроки української мови та літератури, позакласні заходи та години спілкування з учнями. Робота була новою, а відтак дуже цікавою. Завдяки наполегливості, активності та надзвичайному працелюбству всі успішно впоралися із поставленими завданнями.

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА – ПЕРШИЙ КРОК СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Хмельницький нацiональний унiверситет

Струтинська Галина разом з учнями
Велика увага обов’язково приділялася виховній роботі з учнями. Під час практики проводилися виховні та позакласні заходи, класні години. Для досягнення у цій нелегкій справі успіху потрібна спільна діяльність та позитивні емоції.
Для кращого сприймання учнями навчального матеріалу студенти використовували ігрові, інтерактивні та проблемні технології навчання. Це не лише сприяло розвитку пізнавальної активності учнів, ай стимулювало їх навчальну мотивацію.
Підбиваючи підсумки навчально-педагогічної практики групи ФУМ-12-1, варто відзначити, що завдання для студентів було цікавим та посильним. А труднощі, які виникали на педагогічному шляху, студенти відважно долали та досягали своєї мети. Важливим є те, що переважна більшість студентів групи ФУМ-12-1 підтвердили правильність вибору професії та бачать себе у ній після закінчення університету. А кожен, без винятку, практикант усвідомив важкість праці вчителя, її необхідність та важливість.
По завершенню практики, 14-15 березня, відбувся відкритий захистїї у стінах рідного Хмельницького національного університету, на якому студенти успішно презентували власні результати та захистили свої роботи, а також поділилися набутим досвідом з ІІІ курсом, який лише починає вивчати методичні дисципліни, надавши їм такі поради:
-бути відповідальними вчителями;
-цікавитися вже зараз різноманітними сучасними методами, прийомами та засобами навчання;
-готуватися до кожного заняття з методики української мови та літератури надзвичайно відповідально (уявляючи, що вже зараз на уроці);
-бути охочими до набуття нових знань та здатнимивідкривати свої серця учням.

Інформація кафедри слов’янської філології,
кафедри української філології,
Ковальчук Альони, ФУМ-12-1