Вiдомостi про самооцінювання освітніх програм 2021/2022 навчального року

 

• Магістр. 015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (швейні вироби)

• Магістр. 121 Інженерія програмного забезпечення

• Магістр. 017 Фізична культура і спорт

• Магістр. 123 Комп’ютерна інженерія