Вiдомостi про самооцінювання освітніх програм 2020/2021 навчального року

 

• Бакалавр 014 Середня освіта. Мова і література (англійська)

• Бакалавр 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

• Бакалавр 208 Агроінженерія

• Бакалавр 014 Середня освіта (Біологія)

• Бакалавр 081 Право

• Бакалавр 053 Психологія

• Бакалавр 052 Політологія

• Бакалавр 191 Архітектура та містобудування

• Бакалавр 125 Кібербезпека

 

• Магістр 242 Туризм

 

• Доктор філософії 075 Маркетинг

• Доктор філософії 123 Комп`ютерна інженерія

• Доктор філософії 133 Галузеве машинобудування