Вiдомостi про самооцінювання освітніх програм 2019/2020 навчального року

• Доктор філософії. 122 Комп`ютерні науки. Освітньо-наукова програма "Комп`ютерні науки та інформаційні технології"

• Доктор філософії. 131 Прикладна механіка

• Бакалавр. 274 Автомобiльний транспорт

• Бакалавр. 017 Фізична культура і спорт