Вiдомостi про самооцінювання освітніх програм 2019/2020 навчального року

Бакалавр. 017 Фізична культура і спорт

Програма візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична культура і спорт» 27.04.2020 р. по 29.04.2020 р.

Посилання на відкриту онлайн зустріч по акредитації ОП "Фізична культура і спорт"

Вiдомостi про самооцінювання освітньої програми

Навчальний план. 2016 рiк

Навчальний план. 2019 рiк

Освiтньо-професiйна програма. 2016 рiк

Освiтньо-професiйна програма. 2019 рiк

Рецензiя на освітньо-професiйну програму Фiзична культура i спорт Хмельницького нацiонального унiверситету (Плахотнюк О.I.)

Рецензiя на освітньо-професiйну програму Фiзична культура i спорт Хмельницького нацiонального унiверситету (Вешко В.I.)

Рецензiя на освітньо-професiйну програму Фiзична культура i спорт Хмельницького нацiонального унiверситету (Ремез С.С.)

Бакалавр. 274 Автомобiльний транспорт

Вiдомостi про самооцінювання освітньої програми

Навчальний план

Освiтньо-професiйна програма

Вiдгуки на освітньо-професiйну програму Хмельницького нацiонального унiверситету першого рiвня вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобiльний транспорт" галузі знань 27 "Транспорт"

Освiтньо-професiйна програма 2020 рік

Програма онлайн візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Автомобільний транспорт з 20.05.2020 р. по 22.05.2020 р.

Запрошення на відкриту онлайн зустріч з експертами по акредитація ОП "Автомобільний транспорт" 20 травня 2020 року

Доктор філософії. 131 Прикладна механіка

Вiдомостi про самооцінювання освітньої програми

Доктор філософії. 122 Комп'ютерні науки. Освітньо-наукова програма"Комп'ютерні науки та інформаційні технології"

Вiдомостi про самооцінювання освітньої програми

Освiтньо-наукова програма. 2017 рiк

Освiтньо-наукова програма. 2019 рiк

Освiтньо-наукова програма. 2020 рiк

Навчальний план. 2017 рiк

Навчальний план. 2019 рiк

Рецензії