Відділи та підрозділи

• Інформаційно-комп'ютерний центр

• Наукова бібліотека

• Ботанічний сад

• Відділ міжнародних зв’язків

• Приймальна комісія

• Підготовче відділення

• Асоціація випускників

• Студентське самоврядування

• Відділ ліцензування, акредитації та підготовки документів про вищу освіту

• Фінансово-економічні служби (лише для внутрішньої мережі)

• Навчально-методичний відділ

• Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації

• Відділ кадрів

• Навчальний центр заочно-дистанційної освіти

• Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

• Відділ забезпечення якості вищої освiти

• Навчальний відділ

• Відділ з навчально-виховної роботи

• Відділ науково-дослідних робіт

• Відділ фізичної культури і спорту

• Відділ культури і мистецтва

• Редакційно-видавничий відділ

• Відділ експлуатації та ремонту об’єктів

• Центр аналітики, моніторингу та організації навчального процесу

• Центр професійного розвитку викладачів

• Центр інформаційного менеджменту та працевлаштування випускників

• Бухгалтерія

• Плановий відділ

• Студентська туристична агенція