Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

Про унiверситет

Керівництво

Вчена рада

Ректорат

Інститути, факультети

Відділи та підрозділи

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Факультет міжнародних відносин

Декан факультету міжнародних відносин
Третько Віталій Віталійович
кандидат технічних наук, доцент

Структура

Поглиблене вивчення англійської мови дає змогу студентам "Міжнародна інформація", "Міжнародні економічні відносини", "Переклад" брати участь у програмах з обміну студентами. за проектом "Акт у підтримку свободи" щорічно 5 студентів факультету навчаються в коледжах та університетах США, у літніх мовних школах Лондона.

У тісному співробітництві з Гете-інститутом здійснюється підготовка бажаючих складати іспити з німецької мови для одержання права безкоштовно навчатися в Німеччині.

Факультет міжнародних відносин співпраює з багатьма вищими навчальними закладами України, що дає можливість впроваджувати у його діяльність передовий досвід в організації навчально-виховного процесу та наукової роботи.

Кафедри:

• Кафедра міжнародної інформації
• Кафедра міжнародних економічних відносин
• Кафедра перекладу
• Кафедра історії та країнознавства
• Кафедра іноземної мови та методики викладання
• Кафедра іноземної філології

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 3-й учбовий корпус

Телефони: (0382) 72-87-04

Адреса ел.пошти: fmv@khnu.km.ua

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет