Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Завідувач кафедри КСМ: М'ясіщев Олександр Анатолійович, д.т.н., професор, академік міжнародної академії інформатизації

Історична довідка

Кафедра комп'ютерних систем (КСМ) була організована в 1989 році в складі факультету машинобудування та радіоелектроніки і мала назву “Кафедра електронно-обчислювальних систем”. На той час кафедру очолював кандидат технічних наук доцент Бардаченко В.Ф. Працівниками кафедри за сумісництвом працювали к.т.н. Графов Р.П. Та три асистенти. У 1991 році кафедра була включена в склад новоствореного факультету радіоелектроніки. В той час на кафедрі працювали два доценти (к.ф-м.н.), один доцент (к.т.н.) за сумісництвом та три асистенти. При кафедрі діяли одна науково-дослідна та чотири навчальних лабораторії.

В жовтні 1992 року кафедру очолив к.т.н., старший науковий співробітник, доцент Локазюк В.М. Кафедра почала інтенсивно створювати навчальні лабораторії, вести підготовку спеціалістів вищої кваліфікації. Викладачі кафедри працювали над проблемами технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем при науково-дослідній лабораторії діагностування мікропроцесорних пристроїв, що розташовувались на дослідно-експериментальній базі інституту. На той час на кафедрі працювало два доценти (д.т.н.), два доценти (к.т.н) за сумісництвом, п'ять асистентів. З 1995 року кафедру очолює д.т.н, проф. Локазюк В.М. До викладання курсів лекцій систематично залучались висококваліфіковані спеціалісти з інших університетів, зокрема, д.т.н., професор Байда М.П., д.т.н. Ротштейн О.П. Та к.т.н., доцент Перевознiков С.І. З Вінницького технічного університету. З 1996 року кафедра електронно-обчислювальних систем була перейменована на кафедру комп'ютерних систем та мереж.

З тих часів кафедрою пройдений великий шлях від початкового становлення і до ствердження її як випускаючого підрозділу з найвищими рейтинговими показниками. З червня 2005 року кафедру комп'ютерних систем та мереж очолив д.т.н., професор, академік міжнародної академії інформатизації М'ясіщев Олександр Анатолійович.

На сьогоднішній день колектив кафедри стовідсотково складається з викладачів з науковими ступенями, активно проводить наукові дослідження та займається вдосконаленням організації навчального процесу. Щорічно кафедра комп'ютерних систем та мереж займає призові місця в конкурсі випускаючих кафедр Хмельницького національного університету за якістю організації навчально-методичної, викладацької і наукової роботи. Високий рівень кваліфікації викладачів кафедри є передумовою забезпечення відповідного рівня підготовки студентів як майбутніх фахівців.

Викладачі кафедри публікують щорічно 2-3 монографії (навчальні посібники), близько 10-15 наукових статей в фахових науково-технічних журналах, близько 30 тез доповідей в збірниках наукових конференцій, беруть активну участь в міжнародних та всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференціях.

Структура

На базі кафедри комп'ютерних систем та мереж створені комп’ютерні класи які підключені до мережі Internet, лабораторії мультимедійних засобів, САПР, мікропроцесорних систем, локальних та обчислювальних мереж.

Співробітники


М’ясіщев Олександр Анатолійович, д.т.н., професор, завідуючий кафедри КСМ
Красильников Сергій Романович, к.т.н., доцент кафедри КСМ, заступник декана ФКСП
Огнєвий Олександр Вікторович, к.т.н., доцент кафедри КСМ
Хмельницький Юрій Владиславович, к.т.н., доцент кафедри КСМ
Джулій Володимир Миколайович, к.т.н., доцент кафедри КСМ
Чешун Віктор Миколайович, к.т.н., доцент кафедри КСМ
Чорненький Віталій Іванович, к.т.н., доцент кафедри КСМ
Муляр Ігор Володимирович, к.т.н., доцент кафедри КСМ
Бойчук Вадим Олександрович, к.т.н., доцент кафедри КСМ

Адреса сайту кафедри http://ksm.khnu.km.ua/

Адреса старої версії сайту кафедри http://www.khnu.km.ua/root/kaf/ksm

Адреса: 29016, м.Хмельницький, вул. Кам’янецька 112, Хмельницький національний університет, 1-й учбовий корпус, ауд. 1-106

Телефони: (0382) 72-76-84, 12-95 (внутрішній телефон)

Адреса ел.пошти: ksm@khnu.km.ua