Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Декан факультету програмування
та комп’ютерних і телекомунікаційних систем – Савенко О.С.,
к.т.н., доцент

Структура

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем створений в 2012р. на базі трьох факультетів: комп’ютерних систем та програмування (ФКСП), телекомунікаційних систем (ФТС), прикладної математики та комп’ютерних технологій (ФПМКТ).

ФКСП та ФТС були створенні в 2004р. на базі факультету радіоелектроніки, який існував з 1991р., а ФПМКТ виділився окремим факультетом в 2004р. з факультету інженерних та інформаційних технологій.

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ В 2016 р. :
1. Українська мова та література                                                                             (всі спеціальності бакалаврів)
2. Математика                                                                                                            (всі спеціальності бакалаврів)
3. Фізика або Іноземна мова або Історія України                                                  (всі спеціальності бакалаврів)
 

Кафедри:

• Комп’ютерних систем та мереж
• Системного програмування
• Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
• Інженерії програмного забезпечення
• Прикладної математики та соціальної інформатики
• Телекомунікацій та радіотехніки
• Радіоелектронних апаратів та телекомунікацій
• Фізики та електротехніки
• Вищої математики та комп’ютерних застосувань

ФПКТС готує фахівців за спеціальностями (для набору студентів в 2016 році):

п/п

Шифр

Спеціальності

бакалаврів і магістрів

2017

Ліцензований обсяг,

денна форма

бакалаврів

магістрів

 

Галузь знань: 12 – Інформаційні технології

1

121

Інженерія програмного забезпечення

50

10

2

122

Компютерні науки та інформаційні технології

60

15

3

123

Компютерна інженерія

110

60

4

125

Кібербезпека

50

-

 

Галузь знань: 15 – Автоматизація та приладобудування

5

151

Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

50

-

 

Галузь знань: 17 – Електроніка та телекомунікації

6

172

Телекомунікації та радіотехніка

135

52

 

Галузь знань: 11 – Математика та статистика

7

111

Математика

30

-

8

113

Прикладна математика

55

16

п/п

Шифр

Спеціальності

докторів філософії

2017

Ліцензований обсяг,

денна форма

 

Галузь знань: 12 – Інформаційні технології

1

121

Інженерія програмного забезпечення

10

2

122

Компютерні науки та інформаційні технології

10

3

123

Компютерна інженерія

10

 

Галузь знань: 17 – Електроніка та телекомунікації

4

172

Телекомунікації та радіотехніка

15

 

Галузь знань: 11 – Математика та статистика

10

113

Прикладна математика

10

Біля 85% студентів навчаються за державним замовленням.

Варто відзначити, що за більшостю напрямів підготовки дипломи спеціалістів та магістрів у нашої області можна отримати лише навчаючись на нашому факультеті.

Всього за спеціальностями факультету підготовлено понад 3000 спеціалістів та 250 магістрів, захищено 8 докторських та 40 кандидатських дисертацій.

На кафедрах факультету працюють досвідчені викладачі, серед яких 18 докторів наук, професорів та 80 кандидатів наук, доцентів. Матеріальна база кожної кафедри перебуває на високому рівні забезпечення і відповідає вимогам сьогодення. Це лабораторії комп'ютерної техніки, системного програмного забезпечення, системного програмування, мультимедійних засобів, супутникового телебачення, радіотехнічних систем, засобів захисту інформації, оптоелектроніки. При випускних кафедрах працює аспірантура.

Студенти факультету беруть активну участь і всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. На факультеті щорічно проводиться Всеукраїнські олімпіади з навчальних дисциплін „ САПР та комп’ютерного моделювання”, „Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем”, “Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем”.

На факультеті створено і продуктивно працюють наукові школи „Діагностика комп’ютерних пристроїв та систем”,”Інформаційні технології та методи комп’ютерне моделювання”, „Фазочастотні методи вимірювань у радіотехніці”, “Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій ”.

Студенти мають змогу навчатися в Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького на військовій кафедрі і після 4-го курсу отримати звання офіцера.

Із 2011 року під час канікул наші студенти мають змогу навчатися і на кафедрі військової підготовки Кам’янець – Подільського національного університету ім. І. Огієнка.

Більш детальну інформацію про спеціальності можна отримати на сайтах кафедр.

Співробітники

Заступники декана:

доц., к.п.н. Онишко О.Г. - тел. 2-20-43,
доц., к.п.н. Самарук Н.М. - тел. 72-52-37

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 4-й учбовий корпус

Телефони: (0382) 67-19-43

Адреса ел.пошти: savenko_oleg_st@ukr.net