Факультет інженерної механіки

Декан факультету інженерної механіки,
Олександренко Віктор Петрович,
д.т.н., професор

Історична довідка

Факультет інженерної механіки почав свою історію з квітня 1966 року як механічний факультет – перший у складі Хмельницької філії Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, який був створений для наскрізної підготовки інженерів за спеціальностями «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» й «Обладнання і технологія зварювального виробництва».

Влітку 1966 року здійснений набір студентів на 1-й курс обох вищевказаних спеціальностей денної форми навчання в кількості відповідно 60 і 30 студентів. Крім того, у вересні 1966 році, спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» була доукомплектована другим курсом, на який перевелися 30 студентів із вечірньої форми навчання.

Значний обсяг роботи зі становлення факультету виконали викладачі й співробітники всього філіалу: Кулик Олександр Миколайович, Лось Григорій Опанасович, Чекирда Володимир Олександрович, Пилипів Василь Іванович, Чесноков Кузьма Іванович, Цимбалюк Софія Василівна, Пастушак Микола Онуфрійович, Кіницький Ярослав Тимофійович, Каплун Віталій Григорович, Ліснічук Володимир Павлович, Дубасов Віктор Арсентійович, Горбатюк Єремій Олександрович, Павлов Володимир Степанович, Волинський Борислав Савелійович, Новіцький Павло Костянтинович, Костогриз Сергій Григорович, Білецький Олександр Олександрович, Гладкий Ярослав Миколайович, Капустенський Петро Гнатович і багато інших.

Сьогодні на факультеті працює понад 80 викладачів, серед яких 17 – доктори наук, професори, 59 – кандидати наук, доценти, 6 Академіків галузевих Академій наук України, 3 Заслужені працівники освіти України, 2 Заслужені діячі науки і техніки України.

На факультеті функціонує міжнародний навчально-сертифікаційний центр SolidWorks (з можливістю отримання сертифікату дійсного в 72 країнах світу).

Система автоматизованого проектування SolidWorks призначена для комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу виробів будь-якої складності та призначення на всіх етапах підготовки виробництва, використовується більш ніж на 210 тис. підприємств в усьому світі, в тому числі на провідних машинобудівних підприємствах України та налічує більше 2,7 млн. ліцензійних копій.

Щорічно факультет отримує 500 студентських ліцензій найновішої версії SolidWorks (максимальної Premium-комплектації) для роботи на домашніх комп’ютерах. SolidWorks включає в себе можливість 3D-моделювання машин та механізмів, перевірку працездатності, автоматизоване створення креслень, а також інженерний аналіз (Computer-Aided Engineering) - розрахунки на міцність, жорсткість, тепловий, частотний аналіз, кінематика та динаміка технічних систем, автоматизоване створення електричних схем та розробка електричних систем, оптимізація параметрів моделей, а також CAMWorks - автоматизоване створення управляючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) в середовищі SolidWorks (Computer-Aided Manufacturing).

Також для навчання студентів факультет використовує систему комп’ютерної алгебри PTC Mathcad - автоматизація проведення математичних розрахунків будь-якої складності.

Структура

Кафедри
Кафедра технології машинобудування
Кафедра зносостійкості машин
Кафедра машинознавства
Кафедра машин та апаратів
Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності
Кафедра основ проектування

Підготовка фахівців:

Підготовка спеціалістів здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «магістр». За спеціальностями:

Умови вступу. На базі 11-ти класів. За сертифікатами ЗНО: укр. мова та література, математика та один з наступних в залежності від спеціальності - географія, іноземна мова, історія України та фізика.

Адреса: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, корпус 4, к.211

Телефони: (03822) 77-35-63