Вчена рада Хмельницького національного університету

● Нормативнi документи
● Склад Вченої ради

Рішення вченої ради

► Рішення вченої ради за 2015 рiк
► Рішення вченої ради за 2016 рiк
► Рішення вченої ради за 2017 рiк
► Рішення вченої ради за 2018 рiк
► Рішення вченої ради за 2019 рiк
► Рішення вченої ради за 2020 рiк
• План роботи Вченої ради Хмельницького національного університету на весняний семестр 2020-2021 навчального року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2020рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2021 році" від 28.01.2021"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання "Про підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на весняний семестр 2020-2021 н.р." від 25 лютого 2021 р.
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання " Про готовність кафедри комп`ютерної інженерії та системного програмування до акредитації освітньо-наукової програми "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 "Комп`ютерна інженерія" галузі знань 12 "Інформаційні технології" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 30.03.2021 року"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання "Про готовність кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем до акредитації освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування" за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія" третього (освітньо-наукового) рівня від 30.03.2021"
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри маркетингу і торговельного підприємництва до акредитації освітньо-наукової програми «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Марктеинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 29.04.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про перспективнi напрями грантової полiтики ХНУ» вiд 29.04.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовнiсть кафедри технологiчної та професiйної освiти i декоративного мистецтва до акредитацiї освiтньо-професiйної програми "Професiйна освiта. Технологiя виробiв легкої промисловостi (швейнi вироби)" за спецiальнiстю 015 "Професiйна освiта (за спецiалiзацiями)" за спеціалізацією 015.36 "Професiйна освiта (Технологiя виробiв легкої промисловостi)" галузi знань 01 "Освiта / Педагогiка" другого (магiстерського) рiвня вищої освiти» вiд 27.05.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Перспективи формування єдиної iнформацiйної системи унiверситету» вiд 27.05.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання про готовнiсть кафедри теорiї i методики фiзичного виховання i спорту до акредитацiї освiтньо-професiйної програми "Фiзична культура i спорт" за спецiальнiстю 017 "Фiзична культура i спорт" другого (магiстерського) рiвня вищої освiти вiд 27.05.2021
• План роботи Вченої ради Хмельницького національного університету на осiннiй семестр 2021-2022 навчального року
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про організацію навчального процесу в 2021-2022 н.р.» від 30.08.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про підготовку матеріально-техічної бази університету до роботи в новому 2021-2022 н.р. та в осінньо-зимовий період » від 30.08.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри інженерії програмного забезпечення до акредитацiї освiтньо-професiйної програми Iнженерія програмного забезпечення за спеціальністю 121 Iнженерія програмного забезпечення галузi знань 121 Iнформацiйнi технологiї другого (магiстерьского) рiвня вищої освiти» вiд 30.08.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри екології та біологічної освіти до акредитації ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) першого (бакалаврського) рівня" від 30.09.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати вступної кампанії та організацію профорієнтованої роботи в 2021-2022 н.р." від 30.09.2021