Вчена рада

Положення про Вчену раду

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника

Склад Вченої ради Хмельницького національного університету

1 Скиба Микола Єгорович - ректор університету, д.т.н., проф.
2 Войнаренко Михайло Петрович - проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, д.е.н., проф.
3 Матюх Сергій Анатолійович - проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доц..
4 Нижник Віктор Михайлович - проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., проф.
5 Фомов Анатолій Дмитрович - проректор з адміністративно-господарської роботи та виробничого навчання
6 Бондаренко Микола Іванович - декан факультету економіки і управління, к.е.н, доц.
7 Домбровський Анатолій Броніславович - декан факультету технологій і дизайну, к.т.н., проф.
8 Мазур Микола Петрович - керівник навчального центру заочно-дистанційної освіти, д.т.н., проф.
9 Олександренко Віктор Петрович - декан факультету інженерної механіки, д.т.н., проф.
10 Савенко Олег Станіславович - декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем, к.т.н., доц.
11 Станіславова Людмила Леонідівна - декан гуманітарно-педагогічного факультету, к.філол.н., доц.
12 Третько Віталій Віталійович - декан факультету міжнародних відносин, д.пед.н., проф.
13 Корнік Наталя Леонідівна - головний бухгалтер
14 Айвазян Олена Борисівна - директор бібліотеки, к.істор.н.
15 Тебляшкіна Людмила Іванівна - учений секретар Вченої ради, к.т.н., доц.
16 Карпенко Віталій Леонідович - голова комітету Вільної профспілки працівників університету, к.е.н, доц.
17 Вичавка Анатолій Анатолійович - голова профкому студентів
18 Кирильчук Денис Олександрович - голова студентського самоврядування

виборні представники

19 Бедратюк Леонід Петрович - зав. кафедри інженерії програмного забезпечення, д.фіз.-мат.н., проф.
20 Бідюк Наталія Михайлівна - зав. кафедри практики іноземної мови та методики викладання, д.пед.н., проф.
21 Бойко Юлій Миколайович - начальник науково-дослідної частини, д.т.н., доц.
22 Васильківський Дмитро Миколайович - зав. кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., доц.
23 Ведерніков Михайло Данилович - зав. кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., проф.
24 Говорущенко Тетяна Олександрівна - - зав. кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування, к.т.н., доцент
25 Григорук Павло Михайлович - завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці, д.е.н., проф.
26 Диха Олександр Володимирович - зав. кафедри зносостійкості та надійності машин, д.т.н., проф.
27 Журба Ігор Євгенович - зав. кафедри міжнародної інформації та країнознавства, д.е.н., проф.
28 Йохна Микола Антонович - зав. каф. менеджменту, адміністрування та готельно-рестораної справи, д.е.н., проф.
29 Кармаліта Анатолій Костянтинович - зав. кафедри дизайну, к.т.н., проф.
30 Кіницький Ярослав Тимофійович - зав. кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії, д.т.н., проф.
31 Кльоц Юрій Павлович - начальник інформаційно-комп’ютерного центру, к.т.н., доц.
32 Ковальчук Світлана Володимирівна - зав. кафедри маркетингу і товарознавства, д.е.н., проф.
33 Косенков Володимир Данилович - зав. кафедри фізики та електротехніки, к.т.н., проф.
34 Косіюк Микола Миколайович - начальник відділу інформаційного менеджменту та працевлаштування випускників, к.т.н., доц.
35 Костогриз Сергій Григорович - професор кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії, д.т.н., проф.
36 Красильникова Ганна Володимирівна - зав. відділу забезпечення якості вищої освіти, д.пед.н., доц.
37 Лопатовський Віктор Григорович - директор центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу, к.е.н., доц.
38 Лук’янова Валентина В’ячеславівна - зав. кафедри економіки підприємства і підприємництва, д.е.н., проф.
39 Любохинець Лариса Сергіївна - зав. навчально-методичного відділу, к.е.н., доц.
40 Мартинюк Валерій Володимирович - зав. кафедри телекомунікацій і комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., доц.
41 Мартинюк Інна Станіславівна - начальник відділу кадрів
42 Міронова Наталія Геннадіївна - зав. кафедри екології, д.сільгосп.н., доц.
43 Орлов Олівер Олексійович - професор кафедри маркетингу і товарознавства, д.е.н., проф.
44 Петрук Наталя Кирилівна - зав. кафедри філософії і політології, д.філософ.н., проф.
45 Поліщук Олег Степанович - зав. кафедри машин і апаратів, к.т.н., доц.
46 Потапчук Євген Михайлович - зав. кафедри психології та педагогіки, д.психол.н., проф.
47 Романовська Людмила Іванівна - зав. кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, д.пед.н., проф.
48 Самолюк Олег Григорович - завідувач навчального відділу
49 Свіргунець Євген Михайлович - голова Ради ветеранів університету, к.пед.н., доц.
50 Сілін Радомир Іванович - д.т.н., проф., помічник ректора
51 Скоробогата Лариса Вікторівна - зав. кафедри обліку, аудиту та оподаткування, к.е.н., доц.
52 Славінська Алла Людвигівна - зав. кафедри технології і конструювання швейних виробів д.т.н., проф.
53 Солтик Олександр Олександрович - зав. кафедри фізичного виховання, к.н. з фізвих. та спорту, доц.
54 Сорокатий Руслан Володимирович - зав. кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, д.т.н., проф.
55 Торчинський Михайло Миколайович - зав. кафедри української філології, д. філол.н., проф.
56 Тюріна Ніла Марківна - зав. кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, к.е.н., проф.
57 Хрущ Ніла Анатоліївна - зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., проф.
58 Борбуцьки Віталій Анатолійович - ст. гр. ТУР-15-1, факультет міжнародних відносин
59 Герасимчук Михайло Миколайович - ст. гр. ЗВ-14-1, факультет інженерної механіки
60 Бутняк Христина Іванівна - ст. гр.ТЛП-15-2, факультет технологій і дизайну
61 Єгорова Анна Антонівна - ст.гр.КНІТ-16-1,факультет програмування та телекомунікаційних систем
62 Коваль Андрій Віталійович - ст. гр. ТО-15-1, гуманітарно-педагогічний факультет
63 Саламаха Дарья Віталіївна - ст. гр.ЕК-15-1, факультет економіки і управління

Рішення вченої ради

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Основні завдання щодо формування контингенту студентів на 2015-2016 н.р»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29 жовтня 2015 року «Розвиток системи студентського самоврядування у контексті ЗУ "Про вищу освіту"»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.10.2015 року Про підсумки першого етапу імплементації Закону України "Про вищу освіту" у Хмельницькому національному університеті

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 26.11.2015 року Про результати педагогічного експерименту з дистанційного навчання у 2011-2015 роках і перспективи розвитку ДН у ХНУ

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 14.12.2015 року з питання «Затвердження Правил прийому до Хмельницького національного університету у 2016 році»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.12.2015 року про підсумки міжнародної діяльності університету у 2015 р. та завдання з ЇЇ розвитку на 2016 рік

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.12.2015 року Про моніторинг прозорості Хмельницького національного університету

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про навчальні досягнення студентів у осінньому семестрі 2015-2016 н.р. та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2015-2016 н.р» від 28 січня 2016 р.

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25 лютого 2016 року щодо «Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості у Хмельницькому національному університеті»

Рішення Вченої ради від 31.03.2016 року про виконання Комплексної програми розвитку університету на 2009-2015 рр. та затвердження стратегії розвитку Хмельницького національного університету на 2016-2020 рр.

Рішення Вченої ради університету від 31.03.2016 р. «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2015-2016 н.р.»

Рішення Вченої ради університету щодо запобігання та виявлення плагіату в працях здобувачів вищої освіти та працівників університету від 28.04.2016 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.05.2016 р. З питання «Аналіз змісту освіти ат його оновлення в контексті нового переліку спеціальностей»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 01.09.2016, протокол №1 «Про заходи щодо удосконалення профорієнтаційної роботи в університеті»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.09.2016 «Про готовність навчально-лабораторної бази, студентських гуртожитків до нового 2016-2017 навчального року»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 28.10.2016 «Аналіз стану рейтингу університету в консолідованому рейтингу ВНЗ України у 2016 році »

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.11.2016 з питання «Про затвердження Правил прийому до університету у 2017 році » протокол №6

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.11.2016 з питання «Про підготовку кафедри хімії до акредитації напряму підготовки 6.040101 Хімія* та ліцензування спеціальності 102 Хімія » протокол №6

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.12.2016 з питання «Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2016 р. та завдання з її розвитку на 2017 р.»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 31.01.2017 з питання «Звіт про наукову діяльність університету за 2016 рік та основні напрямки проведення наукових досліджень й інноваційної діяльності у 2017 році»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 31.01.2017 з питання «Підсумки навчальних досягнень студентів у осінньому семестрі та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2016-2017 н.р.»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 31.01.2017 з питання «Звіт про наукову діяльність університету за 2016 рік та основні напрямки проведення наукових досліджень й інноваційної діяльності у 2017 році»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 30.03.2017 з питання «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2016-2017 н.р.»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 30.03.2017 з питання «Про підготовку кафедри міжнародної інформації та країнознавства до акредитації напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"(242-"Туризм")»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.04.2017 з питання «Про підсумки моніторингу матеріально-технічного та програмного забезпечення комп'ютерної підготовки фахівців»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.04.2017 з питання «Про готовність кафедри менеджменту до акредитації напряму підготовки "Готельно-ресторанна справа"»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25.05.2017 з питання «Про упорядкування документів щодо відновлення фаховості журналу ХНУ "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах"»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25.05.2017 з питання «Про імплементацію Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" у Хмельницькому національному університеті»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25.05.2017 з питання «Про готовність кафедри машин та апаратів до акредитації напряму підготовки "Електромеханіка"»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо заходів із посилення професійно-орієнтаційної роботи університету

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо змін до Правил призначення стипендій студентам, аспірантам та докторантам Хмельницького національного університету

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати ліцензійної та акредитаційної експертизт у 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р."

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність навчально-лабораторної бази, студентських гуртожитків до нового навчального року"

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про відзначення 55-ої річниці з Дня створення університету"

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання щодо внесення змін до Правил призначення стипендій студентам, аспірантам та докторантам Хмельницького національного університету від 31.08.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Заходи щодо покращення професійно-орієнтаційної роботи університету" від 31.08.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Основні напрями наукових досліджень та інноваційної діяльності Хмельницького національного університету" від 29.11.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2017 р. та завдання з її розвитку на 2018 р." від 28.12.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Правила прийому до університету у 2018 році" від 28.12.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2017 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2018 році" від 30.01.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень студентів у осінньому семестрі та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2017-2018 н.р." від 30.01.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2017-2018 н.р." від 29.03.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Розвиток системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті" від 26.04.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів повторного рецензування дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти" від 29.03.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та нормативне забезпечення вступної кампанії 2018 р." від 29.05.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем до акредитації напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент")" від 29.05.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету "Звіт декана факультету інженерної механіки Олександренка В.П. про виконання умов контракту та заходи для розвитку факультету до 2020-2021 н.р." від 27.09.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Моніторинг освітніх програм на різних рівнях вищої освіти" від 29.06.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати прийому студентів у 2018 році та основні завдання профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н.р." від 31.08.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем Савенка О.С. щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету до 01.09.2021 р." від 25.10.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підвищення вимог до оформлення запитів та звітності з наукової роботи" від 25.10.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри зносостійкості і надійності машин до акредитації освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні" від 29.11.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету економіки і управління Бондаренка М.І. щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021 н.р." від 29.11.2018