Вчена рада Хмельницького національного університету

Нормативнi документи

Положення про Вчену раду
Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань
Положення про Постійно діючі комісії Вченої ради ХНУ

29.10.2021