.jpg. Хмельницький національний університет

ІНФОРМАЦІЯ

про професійну атестацію осіб в Хмельницькому національному університеті, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

1. Положення про професійну атестацію
2. Перелік питань на іспит із сертифікації енергетичної ефективності
3. Перелік питань на іспит із сертифікації інженерних систем
4. Приклад білету на іспит
5. Методичні вказівки для підготовки до іспиту

08.04.2019