Наукові видання

 
Вісник Хмельницького національного університету
Міжнародний науковий журнал "ПРОБЛЕМИ ТРИБОЛОГІЇ" (PROBLEMS OF TRIBOLOGY)
 
Міжнародний науково-технічний журнал "ВИМІРЮВАЛЬНА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ"
 
Науковий журнал "ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА" (COMPARATIVE PROFESSIONAL PEDAGOGY)
Публікації, починаючи з 2011 року постаттєво
 
Збірник наукових праць "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА"
Випуск 5
 
Вісник Хмельницького національного університету (на веб-сайті бібліотеки ХНУ)
Cерія: "Економічні науки" (на веб-сайті бібліотеки ім. Вернадського)
Cерія: "Технічні науки" (на веб-сайті бібліотеки ім. Вернадського)
 
Публікації в Scopus
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ РУКОПИСІВ (ОНОВЛЕНІ)
AUTHOR GUIDELINES
Кафедра германської філології та перекладознавства продовжує видання збірника наукових праць „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” (дванадцятий випуск).