Спеціалізовані ради
Д70.052.05

2021 рiк

Здобувач наукового ступеня: ДЗЮБА МАРГАРИТА ІГОРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 25.09.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ


Здобувач наукового ступеня: КОЛОДІЙ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 24.09.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ


Здобувач наукового ступеня: ПОПАДИЧ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 24.09.2021
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


Здобувач наукового ступеня: ДУДОВА ДІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 23.09.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У КОЛЕДЖАХ


Здобувач наукового ступеня: ЗАМРОЗЕВИЧ-ШАДРІНА СВІТЛАНА РОМАНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 23.09.2021
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У НВК «ШКОЛА-САДОК»


Здобувач наукового ступеня: РОМАНЮК ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист за станом здоров'я перенесено
Захист: 21.05.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ


Здобувач наукового ступеня: ГАРГАУН НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 13.05.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ


Здобувач наукового ступеня: ВИСОЧАН ЗОРЯНА ЮРІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 13.05.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Здобувач наукового ступеня: ДЕМЧЕНКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 12.05.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ США


Здобувач наукового ступеня: ІЄВЛЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 12.05.2021
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ


Здобувач наукового ступеня: ГРИГОРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 28.04.2021
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Здобувач наукового ступеня: БИЧКО МАРИНА ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 09.04.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Здобувач наукового ступеня: ВИСОЧАН ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 09.04.2021
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


Здобувач наукового ступеня: ЦИБУЛЬСЬКА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.04.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИХОВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ


Здобувач наукового ступеня: ГОНЧАРУК ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.04.2021
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


Здобувач наукового ступеня: НОВІКОВА ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Захист: 19.02.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ У ПРОЦЕСІ ХІМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


Здобувач наукового ступеня: НАГОРНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Захист: 19.02.2021
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ


2020 рiк

Здобувач наукового ступеня: ТКАЧ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 15.12.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: "ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ У КОЛЕДЖАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "


Здобувач наукового ступеня: ТЮЛЬПА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 15.12.2020
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: "СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ"


Здобувач наукового ступеня: СЕМЧУК БОГДАН ІВАНОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Захист: 09.10.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: "ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАІНФОРМАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"


Здобувач наукового ступеня: ЛЕВРІНЦ МАРІАННА ІВАНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Захист: 09.10.2020
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: "ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США"


Здобувач наукового ступеня: ПРІМА ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Захист: 08.10.2020
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: "ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ"


Здобувач наукового ступеня: ГАФІЯК АЛЛА МИРОСЛАВІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Захист: 07.10.2020
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: "СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ"


Здобувач наукового ступеня: БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО АННА ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Захист: 03.07.2020
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: "РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ"


Здобувач наукового ступеня: ЗОРОЧКІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Захист: 02.07.2020
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ "


Здобувач наукового ступеня: Голопич Інна Миколаївна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист відбудеться: 3.07.2020
Захист: 24.04.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: "ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ "


Здобувач наукового ступеня: Брайко Богдан Валерійович
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист відбудеться 11.06.2020 року
Захист: 24.04.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: "ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ"


Здобувач наукового ступеня: Попович Вікторія Іванівна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист відбудеться 12.06.2020 року
Захист: 23.04.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: "ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ"


Здобувач наукового ступеня: Гриженко Віктор Васильович
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист відбудеться 10.06.2020 року
Захист: 23.04.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: "РОЗВИТОК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"


Здобувач наукового ступеня: Ткачук Дмитро Валерійович
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист відбудеться 11.06.2020 року
Захист: 31.03.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: « ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ »


Здобувач наукового ступеня: ЧИЧУК АНТОНІНА ПЕТРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист відбудеться 10.06.2020 року
Захист: 31.03.2020
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: « ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У США І ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ »


2019 рiк

Здобувач наукового ступеня: ЯНЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 15.11.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ »


Здобувач наукового ступеня: СОЛТИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 15.11.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»


Здобувач наукового ступеня: КОЛОМІЄЦЬ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 14.11.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН»


Здобувач наукового ступеня: КОНОНОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 14.11.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ»


Здобувач наукового ступеня: КУШНІР НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 04.07.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»


Здобувач наукового ступеня: БОРОВИК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 04.07.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОНИКІВ»


Здобувач наукового ступеня: АВРАМЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 03.07.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»


Здобувач наукового ступеня: ІКОННІКОВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 03.07.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США»


Здобувач наукового ступеня: АЛЕКСІНЦЕВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 17.05.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПОЧАТКОВИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ АРТПЕДАГОГІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»


Здобувач наукового ступеня: ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 17.05.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ»


Здобувач наукового ступеня: МИШАК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 16.05.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БІОТЕХНОЛОГІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»


Здобувач наукового ступеня: БАЗИЛЬЧУК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 16.05.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО РОБОТИ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я СПОРТСМЕНІВ»


Здобувач наукового ступеня: БАРБІНОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


Здобувач наукового ступеня: СІДОРОВ ВАДИМ ІГОРЕВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «СИСТЕМА КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ»


Здобувач наукового ступеня: ГОНЧАРУК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 07.02.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ»


Здобувач наукового ступеня: БРАНІЦЬКА ТЕТЯНА РОМУАЛЬДІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 07.02.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ »


2018 рiк

Здобувач наукового ступеня: ФАСТ АЛІНА СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 09.11.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ США»


Здобувач наукового ступеня: ЧОРНА ІРИНА ІВАНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 09.11.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»


Здобувач наукового ступеня: НАКОНЕЧНА АЛЬОНА ОЛЕГІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 12.10.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США»


Здобувач наукового ступеня: КАЗАЧІНЕР ОЛЕНА СЕМЕНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 12.10.2018
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»


Здобувач наукового ступеня: ПОКУДІНА ЛАРИСА СТЕПАНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 11.10.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ»


Здобувач наукового ступеня: ОЛЬХОВСЬКА АЛЛА СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 11.10.2018
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»


Здобувач наукового ступеня: ЯВОРСЬКА НАТАЛКА ВАСИЛІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 28.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»


Здобувач наукового ступеня: САМБОРСЬКА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 28.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ»


Здобувач наукового ступеня: РОСКВАС ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 27.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ У ЛІЦЕЯХ»


Здобувач наукового ступеня: ПАВЛИШ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 27.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖІВ»


Здобувач наукового ступеня: ВЕРЕТІЛЬНИК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 26.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В МАГІСТРАТУРІ»


Здобувач наукового ступеня: ХАРЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 02.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УМОВАХ РАЙОННИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ»


Здобувач наукового ступеня: ЛИНОВИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 02.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН»


Здобувач наукового ступеня: ЗАХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 01.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»


Здобувач наукового ступеня: ТКАЧ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 01.03.2018
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ»


Здобувач наукового ступеня: ДРОЗІЧ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 09.02.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КУХАРІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»


Здобувач наукового ступеня: БОЙЧУК АЛЛА ПЕТРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»


Здобувач наукового ступеня: КОМОЧКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ЛІНГВІСТИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ»


2017 рiк

Здобувач наукового ступеня: Бохонько Євген Олександрович
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 06.10.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Бідюк Н. М.


Здобувач наукового ступеня: Яковчук Ольга Леонідівна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 06.10.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в освітньому процесі коледжу»
Керiвник: д. пед. наук, доц. Сушенцева Л. Л.


Здобувач наукового ступеня: Корчинська Наталія Миколаївна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 05.10.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «Гендерні особливості професійної підготовки студентів у комерційно-туристичних ліцеях Туреччини (кінець ХХ - початок ХХІ століття)»
Керiвник: д. пед. наук, доц. Сушенцева Л. Л.


Здобувач наукового ступеня: Сайко Наталія Олександрівна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 05.10.2017
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної реабілітації молодших підлітків загальноосвітніх навчальних закладів»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Гриньова М.В.


Здобувач наукового ступеня: Максимчук Борис Анатолійович
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.06.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Теоретичні і методичні основи формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Гуревич Р. С.


Здобувач наукового ступеня: Мороховець Галина Юріївна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 07.06.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій у майбутніх лікарів»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Гриньова М.В.


Здобувач наукового ступеня: Циплюк Аліна Миколаївна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 07.06.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Підготовка майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища у дошкільному навчальному закладі»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Пріма Р. М.


Здобувач наукового ступеня: Максимчук Ірина Анатоліївна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 11.04.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки»
Керiвник: к. пед. наук, доц. Павлюк Є. О.


Здобувач наукового ступеня: Варданян Анаіт Оганесівна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 11.04.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Гриньова М.В.


Здобувач наукового ступеня: Соснова Мирослава Андріївна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 03.03.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Формування ключових компетентностей майбутніх молодших медичних спеціалістів у медичних коледжах»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Анісімов М. В


Здобувач наукового ступеня: Гляненко Катерина Андріївна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 03.03.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Педагогічні технології формування комунікативної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Анісімов М. В.


Здобувач наукового ступеня: Павлюк Євген Олександрович
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 02.03.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Конох А. П.


Здобувач наукового ступеня: Коржинська Тетяна Валентинівна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Професійна підготовка фахівців митної служби у вищих навчальних закладах Республіки Польща»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Бідюк Н. М.


Здобувач наукового ступеня: Єжова Ольга Володимирівна
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Теоретико-методологічні засади створення прогностичних моделей підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Анісімов М. В.


Здобувач наукового ступеня: Турчинов Артем Васильович
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 07.02.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії у процесі професійної підготовки»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Бойчук Ю. Д.


Здобувач наукового ступеня: Рацул Олександр Анатолійович
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 07.02.2017
На здобуття наукового ступеня
Назва дисертації: «Теоретичні і методичні засади системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів»
Керiвник: д. пед. наук, проф. Золотухіна С. Т.