Аспірантура, докторатура

Аспірантура в університеті діє з 1988 року, докторантура – з 2000 року.

Щорічно в аспірантурі навчається понад 130 чоловік,в докторантурі – 8 чоловік. Біля 85 чоловік підвищують свою кваліфікацію як здобувачі на здобуття звання кандидата наук. Керівництво аспірантами і докторантами забезпечують 55 чоловік, в т.ч. 38 докторів наук. В університеті створений науково-експериментальний центр де аспірантами та докторантами виконуються комплексні науково-технічні дослідження і якій охоплює 6 наукових лабораторій різних напрямків.

Підвищення наукового потенціалу університету сприяє наявність 4-х фахових журналів: „Вісник ХНУ по технічним наукам“,„Вісник ХНУ по економічним наукам“, міжнародні наукові журнали „Проблеми трибології“ та „Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах“.

В університеті функціонують три Спеціалізованих вчених ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій:

Д70.052.0513.00.04 - теорія і методика професійної освіти
Д70.052.0205.02.02 - машинознавство
05.02.04 - тертя та зношування в машинах
Д70.052.0108.00.04 - економіка та управління підприємствами
08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
08.00.11 - математичні методи, моделі та інормаційні технології в економіці

Контактна інформація

photo Завідувач відділу аспірантури та докторантури:
Петяк Валентина Іванівна
Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, кім. 3-210
тел.: (0382) 67-55-74, факс: (03822) 67-42-65
v.petyak@ukr.net

Аспірантура

Перелік спеціальностей, за якими відбувається прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня «доктор філософії»

Положення про підготовку фахівців наукових ступенів доктора філософії і доктора наук

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Положення про педагогічну практику аспірантів

Правила прийому до аспiрантури

Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань -18 "Виробництво та технології"
Спеціальність -182 "Технології легкої промисловості" (за спеціалізаціями)

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта»
Спеціальність – 011 «Науки про освіта»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури га третьому (освітньо - науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління і адміністрування»
Спеціальність – 073 «Менеджмент»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 11 «Математика і статистика»
Спеціальність 113 – «Прикладна математика»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12«Інформаційні технології»
Спеціальність 121 – «Інженерія програмного забезпечення»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 123 – «Комп’ютернаінженерія»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» (за спеціалізаціями)

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо - науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність - 051 «Економіка»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта»
Спеціальність – 015 «Професійна освіта» (за спеціалізціями)

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 075 «Маркетинг»

ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність – 053 «Психологія»

Докторантура

Цільова підготовка докторів наук:

• 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
• 051 Економіка
• 131 Прикладна механіка
• 133 Галузеве машинобудування