Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету

Згідно з навчальним планом та освітньо-професійною програмою спеціальності «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» магістранти другого курсу денної і заочної форм навчання цієї осені проходили переддипломну практику.
Переддипломна практика є завершальним етапом навчання та проводиться на випускному курсі, щоб набути професійних умінь і навичок перед працевлаштуванням, а також зібрати необхідний матеріал до виконання дипломної роботи.
Це була і робота в мовних школах, і у візових центрах, і в бюро перекладів, і в осередках польських громад, і в закладах загальної середньої освіти, і звісно ж, найбільша частина практики проходила у закладах вищої освіти, зокрема, на кафедрі слов’янської філології Хмельницького національного університету.

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

У листопаді відбувся захист практики у магістрантів-полоністів 2 року навчання денної і заочної форм навчання. Звісно, всім хотілося поділитися незабутніми враженнями, позитивними емоціями, зосередивши увагу й на тих аспектах, які виявилися проблемними, і над вирішенням яких необхідно ще попрацювати. Варто зазначити, що основна частина магістрантів-випускників в основному заочної форми (та й денної) працюють за відповідною філологічно-полоністичною спеціальністю. Тому переддипломна практика дала можливість усім їм показати знання, практичні вміння й навички, набуті під час теоретичного навчання в університеті, в нових умовах навчання студентів, використовуючи як традиційні технології й методики навчання, так й інноваційні.

Переддипломна практика у магістрантів-полоністів Хмельницького національного університету. Хмельницький нацiональний унiверситет

Інформація кафедри слов’янської філології

27.11.2019