Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей

Старший викладач кафедри практики іноземної мови та методики викладання Ольга Комочкова взяла участь у травневій школі професійного розвитку для викладачів англійської мови, що проводилася за сприяння тренінгового методичного центру компанії “Лінгвіст” у м. Київ. Під час інтерактивних занять з колегами-однодумцями викладач освоїла новітню технологію роботи з онлайн-ресурсом “Quizlet”, який дозволяє розвивати у студентів навички роботи в команді, критичне мислення і, щонайважливіше, удосконалювати іншомовну компетенцію.

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

Також викладач О. Комочкова поділилася досвідом з колегами, провівши відкриту пару з дисципліни “Практична граматика англійської мови” для студентів спеціальності “Середня освіта. Англійська мова та література” (2 курс). Викладачі та студенти мали змогу оцінити високу ефективність онлайн-ресурсу Quizlet, оскільки результати взаємодії між студентами в групах під час виконання інтерактивних завдань виявилися відмінними. Ця навчальна технологія передбачає виконання завдань за допомогою мобільного додатку, що, безперечно, є сучасним трендом в освіті XXI століття.

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

На початку червня відбулася серія семінарів від міжнародної компанії Dinternal Education для викладачів англійської мови під назвою “Welcome to the Future of Learning”. Міжнародні тренери-спікери Kris Kirby та Anna Kolbuszewska поділилися освітніми новинками, що стосуються методів та підходів до викладання англійської мови поколінню Z. Практичні семінари збагатили викладачів знаннями, які стануть у пригоді під час підготовки до викладання дисциплін у новому навчальному році з акцентом на використання освітніх онлайн-технологій.

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

Завдяки цим семінарам викладачі Ольга Комочкова та Олена Дорофєєва ознайомилися із автентичним підручником нового покоління “Roadmap”, який також передбачає застосування інтерактивного мобільного додатку окрім традиційних вправ. Перевагою підручника є доступ до аудіоматеріалів та тестових завдань за умови введення персонального коду.
Цей навчальний рік безумовно був багатий на цікаві методичні події, які надали викладачам потужний заряд енергії впевнено крокувати педагогічною нивою і впроваджувати інноваційні методики викладання іноземних мов у власну практичну діяльність і, як результат, мотивувати студентів не оминати освітні виклики, а навпаки ефективно удосконалювати власні знання, вміння та навички іноземної мови, зокрема англійської. Розвиватися професійно означає неупинно й натхненно рухатися на зустріч методичним новинкам і запозичувати інноваційний зарубіжний досвід, тому наступний навчальний рік не стане виключенням і, як сподіваються викладачі, подарує їм ще більше натхнення до педагогічного і методичного удосконалення та творчості.

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

Новітні технології викладання іноземної мови студентам мовних спеціальностей. Хмельницький нацiональний унiверситет

З повагою, викладачі кафедри практики іноземної мови та методики викладання Ольга Комочкова та Олена Дорофєєва

14.06.2019