Участь викладачів кафедри слов’янської філології у міжнародній конференції «Полоністика у Середньо-Східній Європі – сучасність і перспективи» (Польща, м. Варшава)

20-21 листопада 2018 року викладачі кафедри слов’янської філології доцент Станіславова Л. Л. і старший викладач Серкова Ю. І взяли участь у роботі міжнародної конференції «Полоністика у Середньо-Східній Європі – сучасність і перспективи».

Участь викладачів кафедри слов’янської філології у міжнародній конференції «Полоністика у Середньо-Східній Європі – сучасність і перспективи» (Польща, м. Варшава). Хмельницький нацiональний унiверситет

Конференція проходила у Варшаві, в Інституті літературознавчих досліджень Польської Академії Наук.
Мета конференції полягала у координації полоністичних досліджень, які провадять науковці у Польщі, в Україні, Литві, Білорусії. Було заслухано доповіді представників наукових центрів різних країн, визначено основні напрямки досліджень.
Організатори конференції висловили щиру подяку полоністам, які працюють поза межами Польщі, зазначили, що без таких досліджень полоністика є неповною.
Ще один аспект роботи конференції – з’ясування стану та перспектив полоністичних студій в Україні, Литві, Білорусі. Представники закладів вищої освіти цих країн розповіли про організацію навчального процесу за полоністичними спеціальностями, про заходи, які долучають студентів-полоністів до польської культури, про участь студентів у наукових проектах тощо. Було означено також причини негативних явищ у навчанні студентів-полоністів, серед яких – брак державного фінансування, недостатня кількість кваліфікованих фахівців-викладачів, занадто складні умови ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм, запропоновані МОН України.

Участь викладачів кафедри слов’янської філології у міжнародній конференції «Полоністика у Середньо-Східній Європі – сучасність і перспективи» (Польща, м. Варшава). Хмельницький нацiональний унiверситет

З доповіддю про історію започаткування та розвитку полоністики у Хмельницькому національному університеті виступила старший викладач кафедри слов’янської філології Серкова Юлія Іванівна.
Представники польської міжнародної агенції NAVA, координатори проекту «Геополоністика» запропонували представникам країн Середньої та Східної Європи допомогу у фінансуванні викладацьких та студентських наукових проектів, стипендіальні програми для студентів-полоністів перших курсів, програми стажування для викладачів польської мови, допомогу у формуванні бібліотек наукової, методичної та художньої літератури тощо.
Особливий інтерес викликали пропозиції представників міжнародного суспільного порталу «Полоністичний бюлетень», які мають на меті координацію співпраці філологів Польщі і Середньо-Східної Європи. Було досягнуто згоди у розміщенні на сторінках бюлетеня інформації про наукову, методичну, суспільну діяльність академічних, навчальних спільнот України, Білорусі, Литви.
Цікавими були також пропозиції представників видавництва перекладної літератури у Кракові, які висловили готовність надати допомогу молодим перекладачам у виданні польсько-українських чи українсько-польських перекладів.
Дуже важливим результатом роботи конференції стало знайомство із представниками полоністичних осередків з різних країн, що буде запорукою взаємодопомоги у реалізації подальших спільних проектів, обміну досвідом тощо.

Інформація доцента кафедри слов’янської філології, декана ГПФ Л. Л. Станіславової