XІ Міжнародий науково-методологічний Інтернет-семінар

XІ Міжнародий науково-методологічний Інтернет-семінар
19.05.2022

XІ Міжнародий науково-методологічний Інтернет-семінар. Хмельницький національний університет

Національна академія педагогічних наук України

Національна академія педагогічних наук України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Хмельницький національний університет

Центр порівняльної професійної педагогіки

XI Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар

«РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у XІ Міжнародному науково-методологічному Інтернет-семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», що відбудеться 19 травня 2022 р. на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету.
Мета науково-методологічного семінару – розвиток порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.
Тематичні напрями роботи семінару:
Тематичні напрями роботи семінару:
1. Порівняльна професійна педагогіка та кроскультурні діалоги.
2. Освіта для миру в міжнародному вимірі становлення громадянського суспільства.
3. Глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих.
4. Стратегії міжкультурної комунікації в освіті.
5. Професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя: порівняльний аналіз.
6. Професійна підготовка педагогічного персоналу у зарубіжних країнах.
7. Сучасні тренди та практики у навчанні іноземних мов і культур.
Робочі мови семінару – українська, англійська, німецька, польська

Форма участі

Дистанційна участь: учасник отримує електронний варіант програми семінару, збірника тез та електронний сертифікат учасника конференції. Участь у семінарі є безкоштовною.
Умови участі у семінарі:
• заявка на участь у науково-методологічному семінарі (бланк додається);
• тези доповіді;
Вказані матеріали приймаються на електронну скриньку e-mail: porivnialnaseminar@gmail.com з приміткою «Семінар 19.05.2022».
Термін подання заявок та тез доповідей: до 14 травня 2022 року
Вимоги до тез.
Тези приймаються до друку українською або англійською мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 1-2 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.docx, *.rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 12, абзацний відступ – 1, міжрядковий інтервал – 1.
Прохання: не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ім’я автора(ів), нижче –організацію, нижче – місто, країну. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру напівжирним написом. Після назви надрукувати ключові слова (до п’яти слів) мовою оригіналу статті. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку. Бібліографічний список складається в алфавітному порядку і подається після тексту тез під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА». Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Zosymenko_tezy.
За бажання матеріали доповідей можуть бути опубліковані у вигляді статті у міжнародному науковому журналі «Порівняльна професійна педагогіка», що включений до переліку фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» (категорія Б) та входить до 24 міжнародних наукометричних баз.
Статті до журналу необхідно надсилати на електронну скриньку: comprofped@gmail.com. За додатковою інформацією щодо публікації статей звертатися за телефоном: 067-288-36-73 (Садовець Олеся Володимирівна – відповідальний секретар).
Довідкова інформація для учасників семінару:
1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез Довідкова інформація для учасників семінару:
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці семінару.
За детальною інформацією звертайтеся до оргкомітету науково-методологічного Інтернет-семінару:
Дорофєєва Олена Миколаївна – 067 791 95 74

Заявка

на участь у науково-методологічному Інтернет-семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (м. Хмельницький, 19 травня 2022 р.)
 Прізвище  
 Ім’я  
 По-батькові  
 Науковий ступінь  
 Вчене звання  
 Місце роботи  
 Посада  
 Контактний телефон  
 Е-mail  
10   Тема доповіді  
XІ Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар
«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»
Дата: 19 травня 2022
Початок: 14.00
Підключитися до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81254965311?pwd=1HF5NBCpC_OMb3kDVpwRnhZ8OLajTx.1

Ідентифікатор конференції: 812 5496 5311
Код доступа: 003409

З повагою, оргкомітет семінару

04.05.2022