Вчена рада

Склад Вченої ради Хмельницького національного університету

1 Скиба Микола Єгорович - ректор університету, д.т.н., проф.
2 Войнаренко Михайло Петрович - проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, д.е.н., проф.
3 Матюх Сергій Анатолійович - проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доц..
4 Нижник Віктор Михайлович - проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., проф.
5 Фомов Анатолій Дмитрович - проректор з адміністративно-господарської роботи та виробничого навчання
6 Бондаренко Микола Іванович - декан факультету економіки і управління, к.е.н, доц.
7 Домбровський Анатолій Броніславович - декан факультету технологій і дизайну, к.т.н., проф.
8 Мазур Микола Петрович - керівник навчального центру заочно-дистанційної освіти, д.т.н., проф.
9 Олександренко Віктор Петрович - декан факультету інженерної механіки, д.т.н., проф.
10 Савенко Олег Станіславович - декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем, к.т.н., доц.
11 Станіславова Людмила Леонідівна - декан гуманітарно-педагогічного факультету, к.філол.н., доц.
12 Третько Віталій Віталійович - декан факультету міжнародних відносин, д.пед.н., проф.
13 Корнік Наталя Леонідівна - головний бухгалтер
14 Айвазян Олена Борисівна - директор бібліотеки, к.істор.н.
15 Тебляшкіна Людмила Іванівна - учений секретар Вченої ради, к.т.н., доц.
16 Карпенко Віталій Леонідович - голова комітету Вільної профспілки працівників університету, к.е.н, доц.
17 Вичавка Анатолій Анатолійович - голова профкому студентів
18 Кирильчук Денис Олександрович - голова студентського самоврядування

виборні представники

19 Бедратюк Леонід Петрович - зав. кафедри інженерії програмного забезпечення, д.фіз.-мат.н., проф.
20 Бідюк Наталія Михайлівна - зав. кафедри практики іноземної мови та методики викладання, д.пед.н., проф.
21 Бойко Юлій Миколайович - начальник науково-дослідної частини, д.т.н., доц.
22 Васильківський Дмитро Миколайович - зав. кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., доц.
23 Ведерніков Михайло Данилович - зав. кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., проф.
24 Говорущенко Тетяна Олександрівна - - зав. кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування, к.т.н., доцент
25 Григорук Павло Михайлович - завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці, д.е.н., проф.
26 Диха Олександр Володимирович - зав. кафедри зносостійкості та надійності машин, д.т.н., проф.
27 Журба Ігор Євгенович - зав. кафедри міжнародної інформації та країнознавства, д.е.н., проф.
28 Йохна Микола Антонович - зав. каф. менеджменту, адміністрування та готельно-рестораної справи, д.е.н., проф.
29 Кармаліта Анатолій Костянтинович - зав. кафедри дизайну, к.т.н., проф.
30 Кіницький Ярослав Тимофійович - зав. кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії, д.т.н., проф.
31 Кльоц Юрій Павлович - начальник інформаційно-комп’ютерного центру, к.т.н., доц.
32 Ковальчук Світлана Володимирівна - зав. кафедри маркетингу і товарознавства, д.е.н., проф.
33 Косенков Володимир Данилович - зав. кафедри фізики та електротехніки, к.т.н., проф.
34 Косіюк Микола Миколайович - начальник відділу інформаційного менеджменту та працевлаштування випускників, к.т.н., доц.
35 Костогриз Сергій Григорович - професор кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії, д.т.н., проф.
36 Красильникова Ганна Володимирівна - зав. відділу забезпечення якості вищої освіти, д.пед.н., доц.
37 Лопатовський Віктор Григорович - директор центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу, к.е.н., доц.
38 Лук’янова Валентина В’ячеславівна - зав. кафедри економіки підприємства і підприємництва, д.е.н., проф.
39 Любохинець Лариса Сергіївна - зав. навчально-методичного відділу, к.е.н., доц.
40 Мартинюк Валерій Володимирович - зав. кафедри телекомунікацій і комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., доц.
41 Мартинюк Інна Станіславівна - начальник відділу кадрів
42 Міронова Наталія Геннадіївна - зав. кафедри екології, д.сільгосп.н., доц.
43 Орлов Олівер Олексійович - професор кафедри маркетингу і товарознавства, д.е.н., проф.
44 Петрук Наталя Кирилівна - зав. кафедри філософії і політології, д.філософ.н., проф.
45 Поліщук Олег Степанович - зав. кафедри машин і апаратів, к.т.н., доц.
46 Потапчук Євген Михайлович - зав. кафедри психології та педагогіки, д.психол.н., проф.
47 Романовська Людмила Іванівна - зав. кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, д.пед.н., проф.
48 Самолюк Олег Григорович - завідувач навчального відділу
49 Свіргунець Євген Михайлович - голова Ради ветеранів університету, к.пед.н., доц.
50 Сілін Радомир Іванович - д.т.н., проф., помічник ректора
51 Скоробогата Лариса Вікторівна - зав. кафедри обліку, аудиту та оподаткування, к.е.н., доц.
52 Славінська Алла Людвигівна - зав. кафедри технології і конструювання швейних виробів д.т.н., проф.
53 Солтик Олександр Олександрович - зав. кафедри фізичного виховання, к.н. з фізвих. та спорту, доц.
54 Сорокатий Руслан Володимирович - зав. кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, д.т.н., проф.
55 Торчинський Михайло Миколайович - зав. кафедри української філології, д. філол.н., проф.
56 Тюріна Ніла Марківна - зав. кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, к.е.н., проф.
57 Хрущ Ніла Анатоліївна - зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., проф.
58 Борбуцький віталій Анатолійович - ст. гр. ТУР-15-1, факультет міжнародних відносин
59 Герасимчук Михайло Миколайович - ст. гр. ЗВ-14-1, факультет інженерної механіки
60 Бутняк Христина Іванівна - ст. гр.ТЛП-15-2, факультет технологій і дизайну
61 Єгорова Анна Антонівна - ст.гр.КНІТ-16-1,факультет програмування та телекомунікаційних систем
62 Коваль Андрій Віталійович - ст. гр. ТО-15-1, гуманітарно-педагогічний факультет
63 Саламаха Дарья віталіївна - ст. гр.ЕК-15-1, факультет економіки і управління

Рішення вченої ради

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Основні завдання щодо формування контингенту студентів на 2015-2016 н.р»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29 жовтня 2015 року «Розвиток системи студентського самоврядування у контексті ЗУ "Про вищу освіту"»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.10.2015 року Про підсумки першого етапу імплементації Закону України "Про вищу освіту" у Хмельницькому національному університеті

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 26.11.2015 року Про результати педагогічного експерименту з дистанційного навчання у 2011-2015 роках і перспективи розвитку ДН у ХНУ

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 14.12.2015 року з питання «Затвердження Правил прийому до Хмельницького національного університету у 2016 році»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.12.2015 року про підсумки міжнародної діяльності університету у 2015 р. та завдання з ЇЇ розвитку на 2016 рік

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.12.2015 року Про моніторинг прозорості Хмельницького національного університету

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про навчальні досягнення студентів у осінньому семестрі 2015-2016 н.р. та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2015-2016 н.р» від 28 січня 2016 р.

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25 лютого 2016 року щодо «Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості у Хмельницькому національному університеті»

Рішення Вченої ради від 31.03.2016 року про виконання Комплексної програми розвитку університету на 2009-2015 рр. та затвердження стратегії розвитку Хмельницького національного університету на 2016-2020 рр.

Рішення Вченої ради університету від 31.03.2016 р. «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2015-2016 н.р.»

Рішення Вченої ради університету щодо запобігання та виявлення плагіату в працях здобувачів вищої освіти та працівників університету від 28.04.2016 року

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.05.2016 р. З питання «Аналіз змісту освіти ат його оновлення в контексті нового переліку спеціальностей»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 01.09.2016, протокол №1 «Про заходи щодо удосконалення профорієнтаційної роботи в університеті»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.09.2016 «Про готовність навчально-лабораторної бази, студентських гуртожитків до нового 2016-2017 навчального року»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 28.10.2016 «Аналіз стану рейтингу університету в консолідованому рейтингу ВНЗ України у 2016 році »

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.11.2016 з питання «Про затвердження Правил прийому до університету у 2017 році » протокол №6

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 24.11.2016 з питання «Про підготовку кафедри хімії до акредитації напряму підготовки 6.040101 Хімія* та ліцензування спеціальності 102 Хімія » протокол №6

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 29.12.2016 з питання «Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2016 р. та завдання з її розвитку на 2017 р.»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 31.01.2017 з питання «Звіт про наукову діяльність університету за 2016 рік та основні напрямки проведення наукових досліджень й інноваційної діяльності у 2017 році»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 31.01.2017 з питання «Підсумки навчальних досягнень студентів у осінньому семестрі та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2016-2017 н.р.»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 31.01.2017 з питання «Звіт про наукову діяльність університету за 2016 рік та основні напрямки проведення наукових досліджень й інноваційної діяльності у 2017 році»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 30.03.2017 з питання «Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2016-2017 н.р.»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 30.03.2017 з питання «Про підготовку кафедри міжнародної інформації та країнознавства до акредитації напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"(242-"Туризм")»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.04.2017 з питання «Про підсумки моніторингу матеріально-технічного та програмного забезпечення комп'ютерної підготовки фахівців»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 27.04.2017 з питання «Про готовність кафедри менеджменту до акредитації напряму підготовки "Готельно-ресторанна справа"»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25.05.2017 з питання «Про упорядкування документів щодо відновлення фаховості журналу ХНУ "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах"»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25.05.2017 з питання «Про імплементацію Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" у Хмельницькому національному університеті»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету від 25.05.2017 з питання «Про готовність кафедри машин та апаратів до акредитації напряму підготовки "Електромеханіка"»

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо заходів із посилення професійно-орієнтаційної роботи університету

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо змін до Правил призначення стипендій студентам, аспірантам та докторантам Хмельницького національного університету

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати ліцензійної та акредитаційної експертизт у 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р."

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність навчально-лабораторної бази, студентських гуртожитків до нового навчального року"

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про відзначення 55-ої річниці з Дня створення університету"

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання щодо внесення змін до Правил призначення стипендій студентам, аспірантам та докторантам Хмельницького національного університету від 31.08.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Заходи щодо покращення професійно-орієнтаційної роботи університету" від 31.08.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Основні напрями наукових досліджень та інноваційної діяльності Хмельницького національного університету" від 29.11.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2017 р. та завдання з її розвитку на 2018 р." від 28.12.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Правила прийому до університету у 2018 році" від 28.12.2017

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2017 рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2018 році" від 30.01.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень студентів у осінньому семестрі та завдання з організації навчального процесу у весняному семестрі 2017-2018 н.р." від 30.01.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2017-2018 н.р." від 29.03.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Розвиток системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті" від 26.04.2018

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів повторного рецензування дипломних робіт (проектів) здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти" від 29.03.2018