Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія проектування та виготовлення нестандартного обладнання»

Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія проектування та виготовлення нестандартного обладнання» є структурним підрозділом науково-дослідної частини НДЧ Хмельницького національного університету.
Головна мета діяльності Центру – сприяння проведенню наукових досліджень і виконанню науково-технічних (експериментальних) розробок, результати яких мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання, реалізації найбільш важливих і актуальних для держави напрямів розвитку науки і техніки через надання доступу до унікального наукового обладнання вітчизняним та іноземним вченим.
Діяльність центру спрямована на науково-технічну підтримку малих та середніх промислових підприємств області, технологічних парків, та державних підприємств. На сьогодні центр співпрацює з підприємствами Хмельницького регіону, що входять до складу Укроборонпрому: ДП Красилівський агрегатний завод (м. Красилів), ДП НОВАТОР (м. Хмельницький), ДП Завод точної механіки (м Кам'янець-Подільський), ДП Шепетівський ремонтний завод (м. Шепетівка) та ін.
Основні завдання Центру
- Проведення науково-дослідних, пошукових та інформаційно-пошукових робіт, участь у грантах.
- Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності у галузях машинобудування, електромеханіки та енергетики.
- Розробка проектної та конструкторської документації згідно технічного завдання на проектування нового обладнання.
- Виготовлення експериментального зразка згідно розробленої документації та апробація його на виробництві.
- Розробка технологічного процесу для новітнього обладнання впровадженого у виробництво.
- Впровадження практичних результатів наукових і науково-освітніх проектів в галузях машинобудування, електромеханіки та енергетики в навчальний процес.
Забезпечення отримання результатів наукових досліджень і науково- технічних (експериментальних) розробок, які мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання.
Забезпечення проведення наукових матеріалознавчих досліджень вченими університету, іншими закладами вищої освіти на сучасному науково- методичному рівні, зокрема із залученням міжнародних наукових партнерів

ПЕРЕЛІК

базового обладнання, яким оснащено

Центр колективного користування науковим обладнанням

«Лабораторія проектування та виготовлення нестандартного обладнання».

№ з/п

Назва обладнання

Кафедра на балансі якої знаходиться обладнання

1 Аналого-цифровий пертворювач m-DAQ14 та програмне забезпечення LabVIEW Кафедра машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
2 Машина для дослідження матеріалів на тертя та зношування 2070 СМТ - 1 НВК №1
3 Машина для дослідження матеріалів на тертя 2168 УМТ НВК №1
4 Установка для досліджень фретингостійкості ННФК НВК №1
6 Вакуумний універсальний пост ВУП-5 кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії
7 Растровий електронний мікроскоп РЕМ-101м з камерою низького вакуму кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії
8 Дифрактометр рентгенівський стаціонарний ДРОН-ЗМ кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства
9 Мікроскоп металографічний дослідний МІМ-10
10 Установка ИМАШ-20-78 «Ала-Тоо» кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства
11 Твердомір ИТ 5010-01 призначений для вимірювання твердості металів за методами Віккерса і Брінеля. кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства
12 Пристрій цифровий контролю рівня вібрації під час різання металів VIBER A ( ISO10816-3) та SNDWAY SW-65A Кафедра машинобудування

Хмельницький національний університет

Машина для дослідження матеріалів на тертя та зношування 2070 СМТ - 1 призначена для дослідження матеріалів на тертя та зношування, для вивчення процесів тертя та зношування металів, сплавів та жорстких конструкційних пластмас.

Технічні характеристики:

Частота обертання валу нижнього зразка від 75 до 1500 хв-1 Діапазон вимірювання частоти обертання валу нижнього зразка:
• діапазон А від 75 до 750в(-1);
• діапазон Б від 150 до 1500х(-1)
Максимальний допустимий момент тертя: для зразків "диск-диск" в діапазонах чисел оборотів А і Б та для зразків "вал-втулка" і "диск-колодка" в діапазоні чисел обертів А - 20 Н·м.;
для зразків "вал-втулка" і "диск-колодка" в діапазоні чисел обертів Б - 10 Н·м.
Діапазони вимірювання моменту тертям
• діапазон І від 1 до 10 Н·м.;
• діапазон II від 2 до 20 Н·м.
Діапазони вимірювання зусиль на зразки:
• діапазон І для зразків "диск-диск" і "диск-колодка" від 200 до 2000 Н
• діапазон II для зразків "вал-втулка" від 500 до 5000 Н.
Потужність, що споживається, не більше 4,5 кВт.
Номінальна ціна одиниці найменшого розряду лічильника сумарного числа обертів 100 об.
Число розрядів лічильника числа обертів валу нижнього зразка - 6.

Хмельницький національний університет

Машина для дослідження матеріалів на тертя 2168 УМТ призначена для дослідження різних фрикційних та мастильних матеріалів на тертя та зношування з максимальним моментом тертя 40 Н·м і максимальною частотою обертання шпинделя 3000 хв-1. Машина призначена для роботи в виробничих приміщеннях та в триботехнічних дослідних центрах науково-дослідницьких інститутів, підприємств та учбових закладів при контролюванні якості та вивченні фрикційно-зношувальних характеристик матеріалів.
• Технічні характеристики: о Схеми досліджень:
• диск-палець, кільце-кільце - при обертанні;
• вал-втулка, диск-колодка - при обертанні;
• диск-колодка, вал-трубки (віброзношування) – при коливальному русі;
• стержень-палець - при обернено - поступальному русі,
Навантаження - пневматичне, сило вимірювання -манометричне.
Діапазони вимірювання сили:
• діапазон І від 200 до 1000 Н;
• діапазон II від 1000 до 5000 Н.
Діапазони вимірювання моменту тертя:
• В діапазонах частот обертання І і III від 4 до 40 Н·м;
• В діапазонах частот обертання II і IV від 2 до 20 Н·м.
Час роботи в режимі поточного часу не більше 24 год.

Хмельницький національний університет

Установка “ЕЛФА-541” призначена для нанесення покриттів з твердих сплавів карбідів вольфраму, молібдену, ніобію а також чистих металів на деталі машин та кромки ріжучих інструментів для підвищення їх зносостійкості

Хмельницький національний університет

Вакуумний універсальний пост ВУП-5 призначений для підготовки об'єктів, що досліджуються з допомогою електронного мікроскопу та інших дослідницьких приладів.
Прилад може застосовуватись для досліджень в області фізики, хімії, біології, медицини та ін. галузях науки та техніки.

Технічні характеристики:

Живлення приладу здійснюється від трьохфазної мережі змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц.
Маса приладу - не більше 300 кг.
Потужність, що споживається приладом, не більше 1,9 кВт.
Залишковий тиск в високовакуумному об'ємі при охолодженні пастки рідким азотом 1,3-10-4 Па (1,0·10-6 мм.рт.ст.).
Залишковий тиск в високовакуумному об'ємі при охолодженні пастки водою 1,3·10-3 Па (1,0·10-5 мм.рт.ст.).
Струм розжарювання випалювачів 200 А.
Температура столика для нагрівання об'єктів 1100 °С.
Температура столика для охолодження об'єктів 0 °С мінус 160 °С.
Температура в районі підложки пристрою для осадження не менше 300 °С.
Час нагрівання не більше 20 хв
Час зміни підложок не більше 7 с,
Швидкість обертання підложок не менше 0,5 с(-1) .
Заслонка приладу зміни під ложок забезпечує перекривання потоку речовини, що випаровується, від випарювача до підложок.

Хмельницький національний університет

Растровий електронний мікроскоп РЕМ-101м з камерою низького вакуму для дослідження в матеріалознавстві, нанотехнологіях, фізиці, хімії, геології, мікроелектроніці тощо

Технічні характеристики:

Роздільна здатність в режимі вторинних електронів, nm, не більше 5.
Діапазон зміни збільшення, крат, не менше 10-400 000.
Діапазон прискорюючої напруги, кВ, 0,2-40,0.
Граничний залишковий тиск в колонні мікроскопу (в області гармати), Па (mm Hg), не більше 6,7·10-4 (5·10-6),
Час відкачування колонни мікроскопу від атмосферного тиску до тиску 6,7·10-3 Па (5·10-5 mm Hg), min, не більше 20.
Формування зображення на двох електронно-променевих трубках (ЕЛТ) візуального спостереження (А і Б) і однієї ЕЛТ фотореєстрації.
Потужність, що споживається мікроскопом, кВт, не більше 2.
Загальна маса без ЗІП та упаковки, кг, не більше 1000.
Габаритні розміри, мм, не більше:
• стіл з колонною і вакуумною системою 800x1000x1655;
• пристрій відеоконтрольний 1800x1040x1300;
• блок живлення 720x640x790;
• система відкачки (форнасос) 550x170x280.

Хмельницький національний університет

Дифрактометр рентгенівський стаціонарний ДРОН-ЗМ призначений для проведення широкого кола рентгеноструктурних досліджень різних кристалічних матеріалів. Області застосування: аналіз кристалічної структури та фазовий аналіз (вимірювання інтегральної інтенсивності ліній та точне розміщення їх кутового положення); аналіз порушень кристалічної структури (вивчення профілю та інтенсивності лінії, вимірювання інтенсивності дифузного фону); кількісний аналіз текстури; швидке визначення орієнтування зрізів монокристалів.

Хмельницький національний університет

Мікроскоп металографічний дослідний МІМ-10 призначається для візуального спостереження і фотографування мікроструктури металів при збільшенні від 20 до 2000, а також для кількісного аналізу фазового та структурного об'ємного складу сплавів за допомогою напівавтоматичного інтеграційного пристрою. Існуючий мікроскоп оснащено відеоокуляром DCM510 SCOPE з роздільною здатністю матриці 5MPx, що дозволяє фіксувати зображення за допомогою ПК.
Мікроскоп може використовуватись в металографічних лабораторіях науково-дослідницьких інститутів і заводів

Технічні характеристики:

Збільшення мікроскопа:
При візуальному спостереженні від 20 до 2000
При фотографуванні:
• на пластинку від 50 до 2000
• на плівку від 15 до 608
Фокусна відстань тубусної лінзи 250 мм
Діапазон переміщення столика, мм:
• в повздовжньому напрямі від 0 до 15
• в поперечному напрямі від 20 до 35
Діапазон обертання столика від 0 до 360 ° Режими роботи скануючого столика: автоматичний
Режими роботи скануючого столика: автоматичний (точковий, лінійний, гранулометричний), ручний.
Діапазон переміщення сканую чого столика, мм від 5 до 55
Крок сканування, мкм 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200,400, 600, 800.
Розміри фотопластинок, см 9x12, 13x18
Розмір кадру фотоплівки, мм 24x36
Максимальне навантаження 1кг

Хмельницький національний університет

Установка ИМАШ-20-78 «Ала-Тоо» призначена для прямого спостереження, фотографування кінозйомки і відеозапису структурних змін матеріалів при нагріванні(охолодженні), розтягу(стиску), у вакумі або захисних газових середовищах при надмірному тиску до 0,02 Па. Установка дозволяє виконувати мікроструктур ний аналіз паралельно з дослідженням різних властивостей матеріалів і здійснювати автоматичний запис відносної зміни електричного опору зразка в процесі нагрівання(охолодження) і деформації.

Хмельницький національний університет

Твердомір ИТ 5010-01 призначений для вимірювання твердості металів за методами Віккерса і Брінеля.
Регламент доступу до обладнання