Наукові розробки

Розробки Хмельницького національного університету, що пропонуються до впровадження
в народне господарство України і Хмельницької області

• Антифрикцiйнi фторопластовi композити: флубон Ф4ВВ15, Ф4ВВ20, Ф4ВВ15ДМ10
• Технологія підвищення маслоємкості напрямних елементів металорізального і ковальсько-пресового обладнання
• Методика сертифікаційних та експлуатаційних випробувань мастильних і конструкційних матеріалів
• Твердосплавні вольфрамокобальтові вироби
• Управління соціально-економічними системами в контексті реалізації кластерної концепції регіонального розвитку
• Воднево-механічна обробка та захист матеріалів від водневої деградації
• Розробка технологічно-гнучких засобів автоматизації складання плоских багатошарових комплектів
• Тіньові моделі плоских механізмів
• Кулачково-цівкові механізми переривчастого обертового руху
• В галузі ландшафтного дизайну, декоративного садівництва, озеленення, комплексного облаштування територій населених місць
• Технології безводневого азотування в тліючому розряді
• Устаткування для безводневого азотування в тліючому розряді
• Мастильно-охолоджуюча емульсія-концентрат для механічної обробки металів
• Самозмащуючі фторополімерно-вуглецеві та фторополімерно-вуглецево-металізовані композити
• Базові біосинтетичні оливи, оливи-присадки та інші проміжні продукти із технічних олій: технології одержання і триботехнічні показники використання
• Система повторного тестування програмного забезпечення
• Мультиагентна система діагностування персонального комп’ютера
• Моделювання процесів різання при лезовій обробці пластичних матеріалів
• Механізм підвищення людського потенціалу України за умов розвитку демографічних, євроінтеграційних процесів
• Науково-методичне та навчальне забезпечення для підготовки студентів вищих навчальних закладів за напрямом: економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів
• Спеціальний курс наукового та навчально-методичного забезпечення для підготовки магістрів спеціальності «міжнародні відносини» за напрямом: економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів
• Система змащування машин
• Системи стабілізації середнього натягу ниток основи вязальних машин
• Енергозберігаюче пресове обладнання з лінійними електричними двигунами для виконання операцій легкої промисловості
• Адаптивна наноробототехнічна система з квантовим нейрокомп’ютером
• Пристрій для здійснення профілактики та лікування остеохондрозу
• Пристрій для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту
• Неруйнівний контроль, діагностування технічного стану і прогнозування міцності деталей і конструкцій методом акустичної емісії
• Наукові основи підвищення міцності виробів електронної техніки
• Динаміка, автоматичне балансування та зниження вібрацій машин, приладів та апаратури
• Вібраційне обладнання для зміни властивостей води та її знезараження
• Розробка новітніх екологічно чистих технологій та обладнання для переробки відходів легкої промисловості з повторним використанням у виробництві
• Розробка підсистеми проектування одягу «технічний ескіз»
• Прискорений метод оцінки відносної зносостійкості матеріалів при кавітаційній ерозії
• Підвищення довговічності різального інструменту м’ясоподрібнюючих машин
• Метод проектування і автоматизованої оцінки якості головних уборів з текстильних матеріалів
• Фазометричний вимiрювальний перетворювач iз оптичними входами в стандартi Камак
• Ущiльнювач абонентських телефонних лiнiй зв`язку утф-4
• Теорія фазочастотних вимірювань і перетворень радіосигналів та напрямки її застосування
• Частотоміри коінциденції і порівняння їхніх переваг над існуючими частотомірами
• Синтезатори секвентності та графік його переваги над існуючими синтезаторами
• Формування сигналів із “прямокутним спектром”
• Установка “елфа-541”
• Лазерна технологічна установка “квант-18м”
• Вимірювальна система для контролю якості електрохімічних суперконденсаторів на змінному струмі
• Вимірювальна система для контролю якості електрохімічних суперконденсаторів на постійному струмі
• Універсальний п’єзорезонансний вимірювач вологості
• Сфігмографічна система «біотон» для вимірювання параметрів гемодинаміки людини
• Споживаймо енергію розумно!
•Композиційні матеріали на основі полімерів для високонавантажених, теплонапружених металополімерних вузлів тертя технологічного обладнання
•Прогресивні технології перероблення технічних рослинних олив в паливно-мастильні матеріали
•8-ми канальний випробувальний прилад для тестування хімічних джерел струму та суперконденсаторів
•10-ти канальний випробувальний прилад для вимірювання параметрів суперконденсаторів
•Універсальний п’єзорезонансний вимірювач вологості та технологія експрес контролю вологості сипких речовин
•Цифрова сфігмографічна система високої вірогідності реєстрації пульсових коливань
•Iмпульсний стерилізатор ультрафіолетового випромінювання та технологія обробки об’єктів різної фізичної природи електромагнітними імпульсами високої інтенсивності
•Наукові основи захисту виробів радіоелектроніки, закріплених на об’єднувальних платах, від деформацій плат, а плат від динамічних і теплових навантажень