Напрямки наукової діяльності

Наукова діяльність Хмельницького національного університету відбувається у відповідності до рішення Вченої ради, протокол №6 від 29.11.2017 року «Про основні напрями наукових досліджень та інноваційної діяльності університету» та пов’язана із пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки визначеними Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» №5460-VІ (5460-17) від 16.10.2012 року:
1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
2. Інформаційні та комунікаційні технології;
3. Енергетика та енергоефективність;
4. Раціональне природокористування;
5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
6. Нові речовини і матеріали.

12.03.2020