ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

НАКАЗИ:

Указ президента "Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні"
Наказ "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України" від 15.08.2016
Наказ "Про посилення протипожежного та техногенного захисту об'єктів університету" від 11.12.2019 року
Наказ "Про створення пожежно-технічної комісії" від 13.12.2019
Наказ "Про внесення змін до наказу №7 від 18.01.2019 Про організацію добровільної пожежної дружини в університеті" від 19.12.2019 року
Наказ "Щодо посилення протипожежного та техногеного захисту об'єктів університету" від 20.12.2019
Наказ "Про затвердження інструкцій з питань пожежної безпеки на об'єктах та територіях університету"

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Рекомендації по організації пожежної безпеки в університеті

УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПЕРВИННИХ ЗАСОБІВ ПОЖЕЖОГАСІННЯ:

Інструкція №4 про утримання та експлуатацію первинних засобів пожежогасіння

ІНСТРУКТАЖІ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ:

Вступний інструктаж
Первинний інструктаж

ІНСТРУКЦІЇ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ:

Загальнооб'єктова інструкція
Інструкція "Про порядок дій щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей на випадок пожежі в ХНУ"
Інструкція "Про заходи пожежної безпеки для службових (адміністративних) приміщень ХНУ"
Інструкція "Про заходи пожежної безпеки в студентських гуртожитках ХНУ"
Інструкція "Про заходи пожежної безпеки для працівників відділу охорони ХНУ"
Інструкція "Про заходи пожежної безпеки на матеріальному складі ХНУ"

АКТИ ПЕРЕВІРКИ УНІВЕРСИТЕТУ 2021 РІК:

Акт перевірки стану засобів внутрішнього протипожежного водопостачання (гуртожитки №1, №4, №5)
Акт перевірки стану системи внутрішнього протипожежного водопроводу (гуртожиток №2)
Акт пожежно-технічної комісії