Ректорат

Список членів ректорату Хмельницького національного університету

Ректорат – колегіальна структура Університету, що вирішує поточні питання освітньої, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності. Ректорат очолює Ректор, до його складу входять проректори, декани, директори коледжів, Вчений секретар Університету, директор Наукової бібліотеки, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, начальник відділу кадрів, начальник навчально-методичного відділу, начальник юридичного відділу, голова первинної профспілкової організації працівників, голова первинної профспілкової організації студентів, директор Студентського містечка. До складу ректорату можуть входити також керівники інших структурних підрозділів.
1. Матюх С.А – ректор університету - голова
2. Скиба М.Є. – голова Вченої ради, радник ректора
3. Карачун В.Я. – помічник ректора – секретар
4. Лопатовський В.Г. – проректор з науково–педагогічної роботи
5. Скиба К.М. – проректор з науково–педагогічної роботи
6. Синюк О.М. – проректор з наукової роботи
7. Нижник В.М. – проректор з науково–педагогічної роботи
8. Йохна М.А. – зав. кафедри МАГРС
9. Фомов А.Д. – проректор з АГР та ВН
10. Олександренко В.П. – декан факультету інженерної механіки, транспорту та архітектури
11. Бондаренко М.І. – декан факультету економіки і управління
12. Домбровський А.Б. – декан факультету технологій та дизайну
13. Савенко О.С.– декан факультету інформаційних технологій
14. Мазур М.П. – керiвник центру заочно–дистанційної освіти
15. Станіславова Л.Л. – декан гуманітарно-педагогічного факультету
16. Третько В.В.– декан факультету міжнародних відносин
17. Рудніченко Є.М. – декан факультету управління, адміністрування та туризму
18. Павлюк Є.О. – декан факультету ЗПФКС
19. Андрощук І.П. – завідувач відділу ЛАМОПВДО
20. Корнік Н.Л. – головний бухгалтер університету
21. Айвазян О.Б. – директор наукової бібліотеки
22. Самолюк О.Г. – завідувач навчального відділу
23. Красильникова Г.В. – завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти
24. Мартинюк І.С. – начальник відділу кадрів
25. Байдич Л.Е. – начальник відділу навчально-виховної роботи
26. Захаркевич О.В. – нач. науково-дослідної частини
27. Кльоц Ю.П. – начальник центру цифрових технологій
28. Ночка Ю.І. – директор студентського містечка
29. Тебляшкіна Л.І. – учений секретар Вченої ради
30. Форкун І.В. – голова комітету вільної профспілки працівників
31 Вичавка А.А. – голова профкому студентів
32. Солтик О.О. – завідувач кафедри зав. каф. ТМФВ і спорту
33. Бідюк А.І. – помічник проректора з АГР та ВН
34. Стойко В.А. – начальник відділу охорони
35. Заржицька О.П. – начальник планово–фінансового відділу
36. Бондар Л.М. – завідувач відділу канцелярії
37. Косенков В.Д. – завідувач кафедри фізики та електротехніки
38. Косіюк М.М. – начальник центру кар’єри
39. Мартинюк А.В. – відповідальний секретар приймальної комісії
40. Мельник П.К. – завідувач музеєм історії університету
41. Свіргунець Є.М. – голова Ради ветеранів
42. Любохинець Л.С. – завідувач навчально–методичним відділом
43. Гаджук О.М. – завідувач АГВ
44. Магльона А.В. – голова студентської ради
45. Баськов М.Б.- начальник відділу охорони праці
46. Юрчак І.В. – провідний юрисконсульт
47. Косянчук Т.Ф. – начальник центру післядипломної освіти