Відділи та підрозділи

• Вiльна профспiлка працiвникiв
• Відділ аспірантури та докторантури
• Відділ забезпечення якості вищої освiти
• Відділ зв’язків з громадськістю
• Відділ кадрів
• Відділ канцелярії
• Відділ ліцензування, акредитації, моніторингу освітнього процесу та видачі документів про вищу освіту
• Відділ міжнародних зв’язків
• Відділ навчально-виховної роботи
• Навчальний відділ
• Навчальний центр заочно-дистанційної освіти
• Навчально-методичний відділ
• Наукова бібліотека
• Первинна профспілкова організація студентів університету
• Підготовче відділення
• Приймальна комісія
• Психологічна служба
• Ресурсний інформаційно-консультативний центр психологічної підтримки
• Студентська туристична агенція
• Студентське самоврядування
• Студентський лiтературний театр "Глорiя" ХНУ
• Фінансово-економічні служби
• Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації ім. М.П. Войнаренка
• Центр кар'єри
• Центр культури та естетичного виховання студентів
• Центр післядипломної освіти
• Центр цифрових технологій