Факультети

Факультет Економіки і управління

- Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці
- Кафедра економіки підприємства і підприємництва
- Кафедра економічної теорії та економічної безпеки
- Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва
- Кафедра обліку, аудиту та оподаткування
- Кафедра управління персоналом і економіка праці
- Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Гуманітарно-педагогічний факультет

- Кафедра екології та біологічної освіти
- Кафедра слов’янської філології
- Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки
- Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва
- Кафедра української філології

Факультет інженерії, транспорту та архітектури

- Кафедра архітектури та містобудування
- Кафедра будівництва та цивільної безпеки
- Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії
- Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем
- Кафедра технології машинобудування
- Кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства

Факультет інформаційних технологій

-Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
- Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань
- Кафедра інженерії програмного забезпечення
- Кафедра кібербезпеки
- Кафедра комп’ютерних наук
- Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем
- Кафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій
- Кафедра фізики і електротехніки

Факультет технологій та дизайну

- Кафедра дизайну
- Кафедра рисунку та проектної графіки
- Кафедра технології і конструювання швейних виробів
- Кафедра технології і конструювання виробів із шкіри
- Кафедра хімії та хімічної інженерії

Факультет міжнародних відносин і права

- Кафедра германської філології та перекладознавства
- Кафедра іноземних мов
- Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації
- Кафедра міжнародних економічних відносин
- Кафедра міжнародної комунікації та політології
- Кафедра права
- Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Факультет здоров’я, психології, фізичної культури та спорту

- Кафедра психології та педагогіки
- Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту
- Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

Факультет управління, адміністрування та туризму

- Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування
- Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи
- Кафедра туризму