Вчена рада Хмельницького національного університету

● Нормативнi документи
● Склад Вченої ради

Рішення вченої ради

► Рішення вченої ради за 2015 рiк
► Рішення вченої ради за 2016 рiк
► Рішення вченої ради за 2017 рiк
► Рішення вченої ради за 2018 рiк
► Рішення вченої ради за 2019 рiк
► Рішення вченої ради за 2020 рiк
• План роботи Вченої ради Хмельницького національного університету на весняний семестр 2020-2021 навчального року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2020рік. Основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2021 році" від 28.01.2021"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання "Про підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на весняний семестр 2020-2021 н.р." від 25 лютого 2021 р.
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання " Про готовність кафедри комп`ютерної інженерії та системного програмування до акредитації освітньо-наукової програми "Комп'ютерна інженерія" за спеціальністю 123 "Комп`ютерна інженерія" галузі знань 12 "Інформаційні технології" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 30.03.2021 року"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання "Про готовність кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем до акредитації освітньо-наукової програми "Галузеве машинобудування" за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія" третього (освітньо-наукового) рівня від 30.03.2021"
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри маркетингу і торговельного підприємництва до акредитації освітньо-наукової програми «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Марктеинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 29.04.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про перспективнi напрями грантової полiтики ХНУ» вiд 29.04.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовнiсть кафедри технологiчної та професiйної освiти i декоративного мистецтва до акредитацiї освiтньо-професiйної програми "Професiйна освiта. Технологiя виробiв легкої промисловостi (швейнi вироби)" за спецiальнiстю 015 "Професiйна освiта (за спецiалiзацiями)" за спеціалізацією 015.36 "Професiйна освiта (Технологiя виробiв легкої промисловостi)" галузi знань 01 "Освiта / Педагогiка" другого (магiстерського) рiвня вищої освiти» вiд 27.05.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Перспективи формування єдиної iнформацiйної системи унiверситету» вiд 27.05.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання про готовнiсть кафедри теорiї i методики фiзичного виховання i спорту до акредитацiї освiтньо-професiйної програми "Фiзична культура i спорт" за спецiальнiстю 017 "Фiзична культура i спорт" другого (магiстерського) рiвня вищої освiти вiд 27.05.2021
• План роботи Вченої ради Хмельницького національного університету на осiннiй семестр 2021-2022 навчального року
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про організацію навчального процесу в 2021-2022 н.р.» від 30.08.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про підготовку матеріально-техічної бази університету до роботи в новому 2021-2022 н.р. та в осінньо-зимовий період » від 30.08.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри інженерії програмного забезпечення до акредитацiї освiтньо-професiйної програми Iнженерія програмного забезпечення за спеціальністю 121 Iнженерія програмного забезпечення галузi знань 121 Iнформацiйнi технологiї другого (магiстерьского) рiвня вищої освiти» вiд 30.08.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри екології та біологічної освіти до акредитації ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) першого (бакалаврського) рівня" від 30.09.2021
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про результати вступної кампанії та організацію профорієнтованої роботи в 2021-2022 н.р." від 30.09.2021
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем до акредитації освітньо-професійної програми "Комп’ютерна інженерія та програмування" за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія" галузі знань 12 "Інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 28.10.2021
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем до акредитації освітньо-професійної програми "Комп’ютерна інженерія та програмування" (мова викладання – англійська) за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія" галузі знань 12 "Інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 28.10.2021
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри галузевого машинобудування на агроінженерії до повторної акредитації освітньо-професійної програми «Агроінженерія» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 28.10.2021
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри психології та педагогіки до акредитації освітньо-наукової програми "Психологія" за спеціальністю 053 "Психологія", галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" третього(освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 02.12.2021"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання «Про готовність кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації до акредитації освітньо-наукової програми «Освітні. педагогічні науки» за спеціальністю 011 «Освітні. педагогічні науки» 01 «Освіта/ Педагогіка» третьго (освітньо-наукового) рівня вищої освіти від 30.12.2021
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про затвердження Правил прийому до Хмельницького Національного університету у 2022році від 30.12.2021"
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про наукову діяльність університету за 2021 рік. Основні напярми проводення наукових досліджень та інноваційної діяльності у 2022 році" від 27.01.2022
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету щодо питання "Підсумки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів в осінньому семестрі та завдання з організації освітнього процесу на весняний семестр 2021-222 н.р" від 27.01.2022
План роботи Вченої ради Хмельницького національного університету на весняний семестр 2021-2022 навчального року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри германської філології та перекладознавства до акредитації освітньо-професійної програми програми "Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга інозмна мова" другого(магістерського) рівня вищої освіти" від 24.02.2022
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри маркетингу і торгівельного підприємництва до акредитації освітньо-професійної програми "Маркетинг" другого (магістерського) рівня вищої освіти" від 24.02.2022
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри слов'янської філології до акредитації освітньо-професійної програми "Філологія. Слов'янські мови і літератури (переклад - включно), перша - польська" другого (магістерського) рівня вищої освіти від 24.02.2022
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри української філології до акредитації ОПП Філологія. Українська мова та література другого (магістерського) рівня" від 24.02.2022
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про припинення відносин та співпраці з закладами освіти, науковими установами, представниками освітньої спільноти російської федерації та білорусі" від 18.03.2022
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри кібербезпеки до акредитації освітньо-професійної програми "Кібербезпека" за спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" здобувачів вищої освіти на другому (магістерському рівні)" від 31.03.2022
Рішення Вченої рад Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій до акредитації освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" за спеціальністю 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологі" галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" здобувачів вищої освіти другого (магістерьского) рівня" від 31.03.2022
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації до акредитації освітньо-професійної програми "Англійська мова і література" за спеціальністю 014 Середня освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти від 28.04.2022
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри екології та біологічної освіти до акредитації освітньо-професійної програми Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) другого (магістерського) рівня" від 28.04.2022
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Перспективи розвитку та реалізації внутрішгьоуніверситетських наукових проектів молодих вчених та студентів" від 28.04.2022
Рішення Вченої ради університету щодо питання "Про готовність університету до вступної кампаніїї 2022 року. Затвердження Правил прийому до університету в 2022 році" від 26.05.2022