Наукове товариство студентів і молодих вчених

• Start-up проєкти
• Студентська робота

• Start-up проєкти. Хмельницький національний університет

Наукова діяльність Хмельницького національного університету передбачає не тільки трансформацію результатів досліджень в навчальний процес, а також широке і активне залучення здобувачів освіти до наукової діяльності з перших років їхнього навчання. Здобувачі освіти опановують основи науки у науково-дослідних гуртках, що створені при кафедрах. Як правило, керують гуртками найбільш досвідчені науковці.
В університеті виправдали себе різні форми наукової роботи здобувачів вищої освіти: участь у виконанні наукових розробок кафедр, здійснення самостійних пошукових досліджень, виготовлення дослідних зразків і моделей, розробка програмних продуктів, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях і олімпіадах, участь у стартап-проєктах.
Студенти університету щорічно виборюють більше двадцяти призових місць на Всеукраїнських олімпіадах, що становить 2-3% від загальної кількості призових місць. Такі показники притаманні тільки провідним закладам вищої освіти України і свідчать про системність наукової та професійної підготовки студентів.
Кращі студенти продовжують свій науковий шлях в аспірантурі, поповнюючи наукову спільноту університету новими ініціативними обличчями.
Наукове товариство студентів і молодих вчених (НТСіМВ) Хмельницького національного університету засноване у 2006 році. Метою діяльності НТСіМВ є координація і всебічне сприяння науково-дослідницькій, винахідницькій та творчій діяльності молоді в ХНУ. У своїй діяльності НТСіМВ керується принципами верховенства наукової творчості та конкурсності в різних сферах науково-дослідницької роботи.
Молоді науковці університету є учасниками олімпіад, фестивалів, конференцій, наукових конкурсів, як в Україні так і за кордоном. Студенти університету є призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, іменними стипендіатами.

• Start-up проєкти. Хмельницький національний університет

• Start-up проєкти. Хмельницький національний університет

Здобувачі Хмельницького національного університету досягли успіху і на міжнародному рівні. Роботи студентів були представлені та відзначені призовими місцями на міжнародних конкурсах молодих дизайнерів у Києві, Харкові, Одесі, Прешові (Словаччина).

• Start-up проєкти. Хмельницький національний університет

• Start-up проєкти. Хмельницький національний університет

Роботи молодих дизайнерів (представників кафедри технології і конструювання швейних виробів)

• Start-up проєкти. Хмельницький національний університет

Презентація доповіді делегатів ХНУ на міжнародній конференції «Diagnostyka maszyn i pojazdów»

В рамках міжнародного співробітництва молоді науковці є учасниками міжнародних конференцій, семінарів (Польща, Білорусія, Литва, Німеччина, Великобританія, Франція, Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія), організовуються літні школи, обмін студентами (Польща, Росія, Німеччина, США, Чехія), програми міжнародного культурного обміну (Португалія, Китай, Іспанія, Росія, Франція, „Work & Travel USA”). Щорічно в ХНУ для молодих науковців проводиться ряд міжнародних конференцій, у яких беруть участь представники з різних країн (Німеччина, Ізраїль, Росія, Литва, Білорусія, Польща, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Чехія, Єгипет, Болгарія).

• Start-up проєкти. Хмельницький національний університет

Делегація ХНУ на Х Міжнародній науковій конференції Balttrib’ у м. Каунас (Литва)

• Start-up проєкти. Хмельницький національний університет

Розробка кафедри МАЕЕС 3D-принтер

Активну участь молодь приймає і у виставковій діяльності. Жодна подія університету не проходить без демонстрації нових розробок здобувачів вищої освіти та їх молодих, творчих керівників. Інтерес до розробок молодих вчених університету проявляють і відвідувачі міжнародних виставок, як-от «Innovation Market», в якому Хмельницький національний університет бере участь декілька останніх років поспіль. На виставці-форумі були представлені розробки кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, кафедри технології і конструювання швейних виробів, кафедра хімії та хімічної інженерії і науково-дослідної лабораторії композиційних та мастильних матеріалів Хмельницького національного університету.

• Start-up проєкти. Хмельницький національний університет

Результати НДР кафедри хімії та хімічної інженерії

Голова наукового товариства студентів і молодих вчених
Ольга Параска, д.т.н., проф. кафедри хімії та хімічної інженерії ХНУ
Спостережна рада НТСіМВ
Синюк Олег, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи
Захаркевич Оксана, д.т.н., проф., начальник науково-дослідної частини ХНУ
Прибега Дмитро, к.т.н, доц., начальник відділу комерціалізації науково-технічних розробок ХНУ
Адреса:
м. Хмельницький, вул. Інститутська 11
тел.: 067-857-53-53
e-mail: ntsmv@khmnu.edu.ua

11.03.2020