hnu

Кафедра технології машинобудування

Факультет Інженерної механіки
Хмельницького Національного Університету

Мазур Микола Петрович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування, декан факультету дистанційного навчання, член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у ХНУ (м. Хмельницький) та Інституті надтвердих матеріалів (м. Київ), відмінник освіти України.

Закінчив Хмельницький технологічний інститут у 1974 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Разработка процесса формообразования радиусных торовых поверхностей на телах вращения и систем автоматического проектирования применяемых многокромочных инструментов» (1981 р., Тульський політехнічний інститут, м.Тула).

Тема докторської дисертації: «Розробка теоретичних основ та практичне використання термомеханічної моделі обробки пластичних матеріалів» (1999 р., НТУУ „КПІ”, м. Київ).

Наукова школа: Розробка теоретичних основ та практика використання прогнозуючих термомеханічних моделей процесів лезової обробки пластичних металів.

Під керівництвом М.П. Мазура виконані і захищені 2 кандидатські дисертації: В.В. Мілько (2002 р.), С.А.Крижанівський. (2005 р.), підготовлені 3 магістри.

Загальна кількість друкованих праць – 144, з них: 6 патентів та авторських свідоцтв, 106 праць за науковим напрямком, 7 праць з вирішення проблем організації дистанційного навчання, 25 навчально-методичних вказівок та посібників.

Основні публікації:

1. Мазур М.П., Мілько В.В. Моделювання процесу різання для інструментів з покриттями// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва /Матеріли 1-ї українсько-польської конференції. – 2003. – 3 с.

2. Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения. – Т.1. Механика резания материалов/ Новиков Ф.В., Якимов А.В., Мазур Н.П. и др. – К.: Техніка, 2003.–15 с.

3. Мазур М.П., Каразей В.Д. Концепція дистанційного навчання і її результати в Технологічному університеті Поділля// Матеріали конференції науково-методичної комісії з інженерної механіки МОН України. – Івано-Франківськ: І-ФНТУ. – 2003. – С.16-22.

4. Мазур Н.П. Определение напряжений на задней поверхности режущих инструментов с покрытиями// Высокие технологии: тенденции развития. Материалы ХIII международного научно-технического семинара, 12-17 сентября 2003 г. – Харьков-Алушта: НТУ „ХПИ”. – 2003. – С.284.

5. Технологічні основи машинобудування: Навчальний посібник/ Сторож Б.Д., Мазур М.П., Карпик Р.Т., Каразей В.Д. – Івано-Франківськ; Хмельницький: ТУП. – 2003. – 153 с.

6. Мазур М.П., Крижанівський С.А. Загальні положення системи прогнозування параметрів процесу контурної обробки кінцевою фрезою на основі моделювання процесу різання та точності обробки// Вестник национального технического университета Украины „Киевский политехнический институт”. Машиностроение. – №44. –2003. – С.143-146.

7. Скиба Н.Е., Гладкий Я.Н., Мазур Н.П. Опыт дистанционного обучения в Хмельницком национальном университете, Украина // Материалы международного симпозиума руководителей высших учебных заведений на тему: «Стратегия реформы образования – курс на качество», 18-19 ноября 2004г. – Казахстан, г. Тараз: 2004. – С.259-263.

8. Мазур Н.П., Крижановский С.А. Разработка системы прогнозирующего 3D–моделирования процесса контурной обработки концевой фрезой на основе моделирования процесса резания и точности обработки// Высокие технологии: тенденции развития. Материалы ХIV международного научно-технического семинара, 12-17 сентября 2005 г. – Харьков-Алушта: НТУ „ХПИ”. – 2005. –13 c.

9. Мазур М.П., Крижанівський С.А. Прогнозуюче моделювання процесу кінцевого фрезерування, як одна із складових сучасних підходів до високих технологій// Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju prezedsiebiorczosci/ Збірник наукових праць II польсько-української наукової конференції. – Краків: Краківська політехніка. – 2005. – С.147-154.