hnu

Кафедра технології машинобудування

Факультет Інженерної механіки
Хмельницького Національного Університету

Кафедра технології машинобудування

була створена у 1967 році як відповідь на потребу спеціалістів машинобудівного профілю Подільського регіону, що інтенсивно розвивався. На той час підготовка велась за базовою спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Нині кафедра готує фахівців машинобудівного профілю за трьома спеціальностями, які органічно виросли із базової.

Основна мета діяльності кафедри

– це підготовка керівників середньої та вищої ланки, кваліфікованих інженерів-технологів та інженерів-конструкторів напрямку інженерної механіки, працівників відділів САПР підприємств та науково-проектних організацій машинобудівного комплексу, а також підприємств відповідного профілю малого та середнього бізнесу.

Стратегічний курс кафедри

– інтенсифікація процесу підготовки спеціалістів напрямку інженерної механіки за рахунок активного і масового впровадження комп’ютерної техніки та освоєння комп’ютерних технологій проектування на усіх етапах навчального процесу, про що красномовно говорять спеціалізації спеціальностей кафедри: «Комп’ютерні технології в машинобудуванні», «Комп’ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання» і «Комп’ютерні формоутворюючі технології та проектування інструментів».

На кафедрі працюють 5 професорів, із яких 3 доктори наук, 12 кандидатів наук, доцентів, 4 старші викладачі та асистенти та 3 старші викладачі філій. Високий науково-педагогічний потенціал викладачів кафедри не лише визначає якість навчального процесу, але проявляється і у науковому доробку кафедри.

Напрямки наукової діяльності кафедри технології машинобудування наступні:

  1. Механізація та автоматизація технологічних процесів машинобудування. Керівник: д.т.н., професор Сілін Радомир Іванович.
  2. Розробка теоретичних основ моделювання процесу різання металів. Керівник: д.т.н., професор Мазур М.П.
  3. Підвищення працездатності і зносостійкості інструментальних матеріалів за допомогою покриттів із водневою основою. Керівник: д.т.н., професор Гладкий Я.М.
  4. Розробка методики проектування вібраційних гідропульсаторів та дослідження динаміки гідроімпульсної обробки. Керівник: к.т.н., доцент Гордєєв А.І.