Home

Membership

     Кафедра створена в жовтні 1967 року, одночасно з відкриттям Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (ХТІПО) і мала назву “Кафедра опору матеріалів і деталей машин”. Її базою була загальноінженерна кафедра Хмельницького філіалу Українського поліграфічного інституту ім. Ів.Федорова.Засновником кафедри був перший ректор інституту Ганжуров Семен Михайлович.
      З семи викладачів кафедри зараз в університеті працюють три: проректор з наукової роботи ХНУ, доктор технічних наук, професор Каплун В.Г.; директор інституту заочного та дистанційного навчання, доктор технічних наук, професор Гладкий Я.М.; доцент кафедри ОМ, ТМ, кандидат технічних наук, заслужений викладач ХНУ Павлов В.С.В квітні 1969 року, після реорганізації кафедра отримала назву “Кафедра опору матеріалів і теоретичної механіки”. Її завідувачем став к.т.н., доцент Кочетов В.П.
     Згодом завідувачами кафедри були доцент Пасічник А.Й. (1979-1985р.р.), професор Ройзман В.П. (1986-1990р.р.), в 1985 році виконував обов’язки завідувача кафедри доцент Качурик І.І. 
     В жовтні 1990 року після реорганізації кафедру було розділено на кафедру опору матеріалів і теоретичної механіки, яку очолив доктор технічних наук, професор Ковтун Віталій Васильович та кафедру прикладної механіки, яку очолив доктор технічних наук, професор Ройзман Вілен Петрович.

Історія кафедри

Завідувачі кафедри у попередні роки
Діючий завідувач кафедрою
З 2011 р. кафедри опору матеріалів та прикладної механіки було об'єднано у кафедру Основ інженерної механіки.
1. Гідравліка і аеромеханіка.
2. Гідравліка та аеродинаміка.
3. Гідравліка та гідропривід.
4. Механіка.
5. Моделювання напружено-деформованого стану конструкцій.
6. Опір матеріалів.
7. Основи математичного моделювання та системи автоматизованих розрахунків на міцність та жорсткість в машинобудуванні.
8. Основи теорії коливань та віброзахист.
9. Прикладна механіка.
10. Теоретична механіка.
11. Технічна механіка рідин та газу.
12. Технічна механіка.
13.Чисельні методи САПР в машинобудуванні.
Дисципліни кафедри
Адреса кафедри

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11. Хмельницький національний університет,
навчальний корпус №3.

Телефон: (0382) 72-87-43;
               11-64, 11-67 (ХНУ)

- Завідувач міжкафедральною лабораторією факультету Інженерної механіки ХНУ
http://www.tup.km.ua/science/nec.php
- Координатор співпраці Інституту механіки та інформатики ХНУ з університетами Польщі
- Завідувач кафедрою Основ інженерної механіки.

Шалапко Юрій Іванович
доктор технічних наук
професор

aaaaaaaaaaaaiii