Ласкаво просимо на кафедру української філології• Наша адреса

29016, м. Хмельницький,
вул. Інститутська, 11
4 корпус, ауд. 420, 420а


• Телефони:

приймальна комісія: (03822)67-27-55;
деканат ГПФ: (03822)4-12-23;
завкафедри: (096)95-93-660.
Е-mail: mina@ukr.net


Історія кафедриКАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

створена 1994 року. Протягом 16 років кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент А. П. Грицева. Із 1 грудня 2010 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор М. М. Торчинський.
На кафедрі працюють один доктор та шість кандидатів наук; до захисту кандидатських дисертацій готується ще три викладачі.
Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як «Українська мова (за професійним спрямуванням»(для студентів усіх спеціальностей і форм навчання), «Сучасна українська мова», «Історія української і зарубіжної літератури» та багатьох інших (для майбутніх філологів).
У розпорядженні студентів – сучасні аудиторії, комп’ютерний клас із доступом до мережі Інтернет, читальний зал, бібліотека.
Викладачі кафедри працюють над вирішенням теоретичних і практичних проблем загальноуніверситетського наукового напряму «Проблеми філології: історія і сучасність». У цьому році здійснено черговий випуск збірника наукових праць «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» (фахове видання) і двох студентських збірників – «Поділля. Філологічні студії» і «Літературознавчий вісник»; проведено пленум Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності»; організовано низку виховних заходів патріотичного спрямування.