Ласкаво просимо на кафедру української філології

• Наша адреса
o 29016, м. Хмельницький,
o вул. Інститутська, 11
o 4 корпус, ауд. 420, 420а
Телефони:
o приймальна комісія: (03822)67-27-55;
o деканат ГПФ: (03822)4-12-23;
o завкафедри: (096)95-93-660.
o Е-mail: mina@ukr.net


Історія кафедриКАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

створена у 1994 році. Протягом 16 років кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент А. П. Грицева. Із 1 грудня 2010 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор М. М. Торчинський.

На кафедрі працює один доктор і шість кандидатів наук; до захисту кандидатських дисертацій готується ще три викладачі.
Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін, як „Українська мова (за професійним спрямуванням” (для студентів усіх спеціальностей і форм навчання), сучасна українська мова, історія української і зарубіжної літератури та багатьох інших (для майбутніх філологів).
У розпорядженні студентів – сучасні аудиторії, комп’ютерний клас із доступом до мережі Інтернет, читальний зал, бібліотека.
Викладачі кафедри працюють над вирішенням теоретичних і практичних проблем загальноуніверситетського наукового напряму „Проблеми філології: історія і сучасність”. У цьому навчальному році здійснено черговий випуск збірника наукових праць „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” (фахове видання); планується проведення V студентської науково-практичної конференції „Генії України і світу” і ІІІ Подільського краєзнавчого конкурсу серед студентів та учнів загальноосвітніх шкіл.