АБІТУРІЄНТУ другої вищої

Фінансування навчання в університеті здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Форма навчання:
Студенти всіх спеціальностей навчаються за заочною формою навчання. Термін навчання – 2 роки. Випускники отримують диплом державного зразка про перепідготовку спеціаліста із присвоєнням нової кваліфікації.

Подача документів здійснюється в корпус№3 ауд. 418,
телефон для довідок: 8(0382) 72-82-86; 097-50-555-97
електронна адреса: cpkpodp@ukr.net.

Вступне випробування проводиться у тестовій формі.

Бажаючі здобути другу вищу освіту винні подати документи:

Для осіб, що працюють:
- заява про вступ на другу вищу освіту;
- довідка з місця роботи;
- копія диплому спеціаліста (магістра) та додатку;
- чотири фотокартки розміром 3*4 см.;
- ідентифікаційний код (копія);
- виписку з трудової книжки;
- паспорт (копія).

Для студентів, що закінчують бакалаврат і здобувають першу повну вищу освіту:
- заява про вступ на другу вищу освіту;
- довідка з деканату;
- копія диплому бакалавра та додатку;
- чотири фотокартки розміром 3*4 см.;
- ідентифікаційний код (копія);
- виписку з трудової книжки (якщо є)
- паспорт (копія).

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

На факультеті здійснюється перепідготовка фахівців ( надання другої вищої освіти) за такими спеціальностями:

- «Фінанси і кредит»,
- «Облік і аудит»,
- «Економіка підприємства»,
- «Управління персоналом і економіка праці»,
- «Менеджмент організацій і адміністрування»,
- «Міжнародні економічні відносини»,
- «Економічна кібернетика»,
- «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
- «Інформаційні технології проектування»,
- «Комп’ютерні системи та мережі»,
- «Технологія машинобудування»,
- «Металорізальні верстати та системи»,
- «Інструментальне виробництво»,
- «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»,
- «Радіотехніка»,
- «Радіоелектронні апарати та засоби»,
- «Конструювання та технології швейних виробів»,
- «Проектування взуття та галантерейних виробів»,
- «Технологічна освіта»,
- «Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості)»,
- «Соціальна педагогіка»,
- «Практична психологія»,
- «Соціальна робота»Спеціальність «Фінанси»

Сфера діяльності випускника:

• підприємства, установи та організація виробничої та неворибничої сфер;
• казначейство;
• банківські установи;
• податкові інспекції та адміністрації;
• митні служби;
• страхових компаніях;
• біржових установах;
• міжнародних фінансових та інвестиційних фондах;
• вищих навчальних закладах.

Посади, які можуть займати випускники:

- економіст;
- страховий агент;
- кредитний, митний та торгівельний інспектор;
- дилер цінних паперів;
- керуючий комерційним банком;
- керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним тощо);
- начальник планово-економічного відділу, фінансового управління;
- начальник навчального закладу.Спеціальність «Облік і аудит»

Сфера діяльності випускника:

• будь-які підприємства та організації;
• установи всіх видів діяльності та форм власності.

Посади, які можуть займати випускники:

- бухгалтер;
- економіст;
- ревізор;
- аудитор;
- державний податковий інспектор;
- ревізор-інспектор податковий;
- викладач навчальних закладів;
- головний бухгалтер;
- завідувач цехової бухгалтерії;
- головний касир; керівник групи обліку.Спеціальність «Економіка підприємства»

Сфера діяльності випускника:

• сфера управління на підприємствах різних форм власності;
• державні органи влади;
• казначейство;
• банківські установи;
• митні служби;
• податковій інспекції та адміністрації;
• органи планування та координації кадрової політики;
• торгово-посередницькі, консалтингові фірми;
• навчальні заклади.

Посади, які можуть займати випускники:

- економіст з планування;
- економіст з парці;
- економіст з фінансової роботи;
- керівники економічних служб підприємства;
- заступник керівників підприємства з питань економіки;
- науковий працівник;
- учитель економіки;
- викладач вищого навчального закладу.Спеціальність «Управління персоналом та економіка праці»

Сфера діяльності випускника:

• будь-які підприємства та організації;
• установи всіх видів діяльності та форм власності.

Посади, які можуть займати випускники:

- менеджер з персоналу;
- економіст;
- фахівець з аналізу ринку праці;
- інспектор з кадрів;
- інспектор з соціальної допомоги;
- заступник директора з кадрових питань та побуту;
- начальник відділу кадрів;
- заступник начальника департаменту управління персоналом.Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»

Сфера діяльності випускника:

• підприємства харчової та легкої промисловості, машинобудування, будівельної промисловості;
• готельне господарство;
• оптова та роздрібна торгівля;
• побутове обслуговування та туристичні агенції;
• навчальні заклади.

Посади, які можуть займати випускники:

- заступник керівника фінансових, економічних та адміністративних підрозділів промислових підприємств;
- керівник виробничих підрозділів легкої та харчової промисловості, машинобудування;
- менеджер з туризму;
- менеджер у готельному господарстві;
- менеджер у галузі маркетингу;
- консультант та оглядач з економічних питань.Спеціальність:«Міжнародні економічні відносини»

Сфера діяльності випускника:

• співробітники, які виконують оперативну роботу в державних зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних та торгівельних структурах і установах,
• організаційно-управлінські служби,
• науково-дослідні інститути,
• комерційні фірми,
• служби маркетингу,
• сфера освіти (викладати відповідні дисципліни у загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах 1-го та 2-го рівнів акредитації.).

Посади, які можуть займати випускники:

- фінансовий менеджер із зовнішньоекономічної діяльності;
- менеджер зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах та фірмах різних форм власності;
- керівник відділу зовнішньоекономічних зв'язків у держадміністраціях різного рівня;
- керівник спільного (з іноземним капіталом) підприємства;
- економіст з планування;
- економіст з фінансової роботи;
- оглядач з економічних питань;
- економіст з договірних та претензійних робіт;
- фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
- консультант з економічних питань;
- економічний радник;
- перекладач.Спеціальність:«Економічна кібернетика»

Сфера діяльності випускника:

• промислові підприємства;
• банки;
• державна митниця;
• контрольно-ревізійна та податкова служби;
• органи соціального забезпечення та страхування;
• служби державних адміністрацій та інші.

Посади, які можуть займати випускники:

- фахівець-аналітик з дослідження ринку праці та товарного ринку;
- фахівець з ефективності підприємства;
- викладач вищого навчального закладу;
- науковий співробітник (програмування, обчислювальні системи, економіка);
- економіст (економіст-статистик, економіст обчислювального центру, економіст з бухгалтерського обліку, економіст з планування, економіст з фінансової роботи);
- адміністратор бази даних;
- аналітик комп’ютерних систем;
- інженер-програміст (системний та прикладний);
- експерт з питань комп’ютеризації;
- спеціаліст з регіональних досліджень;
- фінансовий аналітик;
- експерт-консультант з аналітики та прогнозування.Спеціальність “ Екологія та охорона навколишнього ”

Сфера діяльності випускника:

• управління різного рівня Міністерства екології та природних ресурсів;
• управління з екологічної та ядерної безпеки;
• органи державної автоінспекції (ДАІ);
• митні структури;
• навчальні та науково-дослідні заклади;
• екологічні підрозділи промислових підприємств та комерційних фірм;
• екологічні підрозділи підприємств агропромислового комплексу;
• санітарно-епідеміологічна служби ;
• екологічна міліція;
• військові структури.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності

- інженер-еколог;
- еколог-експерт;
- еколог в екологічних державних і приватних установах, у виробничій сфері;
- службовець митної служби;
- службовець природозаповідних установ (заповідників, природних парків тощо);
- спеціаліст з ландшафтного дизайну;
- співробітник науково-дослідних установ;
- вчитель дисциплін екологічного профілю;
- викладач дисциплін екологічного профілю у ВНЗ.Спеціальність "Інформаційні технології проектування".

Сфера діяльності випускника:

• фірми по розробці спеціалізованого програмного забезпечення;
• фірми по розробці й проектуванню, виробництву, обслуговуванню й продажу електронно-обчислювальної апаратури;
• митні служби та податкові інспекції;
• банківські організації та страхові компанії;
• науково-дослідні і проектні інститути і конструкторські бюро;
• метрологічні служби та іспитові центри і лабораторії Держнагляду;
• органи по сертифікації обчислювальної техніки;
• державні організації та управління різних рівнів;
• підрозділи СБУ й МВС.

Посади, які можуть займати випускники:

- інженер-програміст;
- програміст прикладний;
- програміст системний;
- завідувач лабораторією;
- інженер із застосування комп'ютерів;
- фахівець з організації і побудови баз даних та знань;
- фахівець в галузі комп'ютерних мереж;
- консультант з питань інформаційних технологій.Спеціальність “Комп'ютерні системи та мережі ”

Сфера діяльності випускника:

• розробка, установка та наладка комп'ютерних систем та мереж;
• розробка програмного забезпечення;
• розробка та проектування мікропроцесорних та комп'ютерних пристроїв різноманітного призначення;
• розробка засобів технічного діагностування комп'ютерних систем та мереж;
• дослідницька та наукова діяльність.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності ""Комп'ютерні системи та мережі":

- інженер системотехнік;
- оператор електронно-обчислювальних машин,;
- адміністратор комп'ютерних мереж;
- спеціаліст з проектування комп'ютерних систем та мереж;
- інженер-електронік;
- інженер-конструктор;
- інженер з обслуговування комп'ютерних систем та мереж.Спеціальність “Технології машинобудування ”

Сфера діяльності випускника:

• розробка та впровадження технологічних процесів виготовлення деталей машин різної номенклатури;
• комп`ютерне проектування технологічної оснастки;
• розробка засобів автоматизації технологічної підготовки виробництва в машинобудівному комплексі.

Посади, які можуть займати випускники:

- інженер-технолог;
- інженер-конструктор;
- керівник виробництва;
- керівник підприємства,;
- керівник організації.Спеціальність “ Металорізальні верстати та системи ”

Сфера діяльності випускника:

• комп'ютерне проектування та організація експлуатації металообробного обладнання; • забезпечення комплексної механізації та автоматизації об`єктів машинобудівного виробництва; • дизайн верстатного обладнання.

Посади, які можуть займати випускники:

- інженер з експлуатації та ремонту обладнання; - інженер-конструктор; - інженер відділу стандартизації; - керівник виробництва, підприємства, організації.


Спеціальність “ Інструментальне виробництво ”

Сфера діяльності випускника:

• аналітичне та комп`ютерне проектування інструментів; • розробка та впровадження технологічних процесів виготовлення інструменту з використанням новітніх матеріалів та засобів автоматизації.

Посади, які можуть займати випускники:

- інженер інструментального та конструкторського відділів; - керівник виробництва, підприємства, організації.


Спеціальність “ Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування ”

Сфера діяльності випускника:

• підприємства з виробництва, експлуатації та ремонту механотронних систем в галузі легкої промисловості, машинобудування, робототехніки, автомобілебудування, офісної та побутової техніки; • дилерські, представницькі та консультаційні фірми з продажу та сервісного обслуговування обладнання легкої промисловості, побутової техніки; • підприємства з проектування, виготовлення та реалізації інтелектуальних пристроїв; • малі та середні підприємства легкої промисловості, сфери послуг та інших галузей; • науково-дослідні лабораторії вищих навчальних закладів коледжів, технікумів.

Посади, які можуть займати випускники:

- інженер-механік з експлуатації та ремонту обладнання легкої промисловості та побутової техніки; - інженер відділу САПР; - менеджер; - керівник виробництва, підприємства, організації; - викладач.


Спеціальність “Радіотехніка ”

Сфера діяльності випускника:

• розробка, технічне проектування, експлуатація та сервісне обслуговування пристроїв і системи телебачення та вузлів електрозв'язку; • розробка, схемотехнічне проектування побутових приладів з мікропроцесорним керуванням; • організація пунктів ремонту, технічного обслуговування, центрів сертифікації та якості продукції, що надходить на ринок; • маркетингові та консультаційні послуги; • розробка, технічне проектування, організація ремонту та сервісного бслуговування радіоелектронних пристроїв та систем автомобілів.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності:

- інженер-дослідник; - науковий співробітник; - інженер антенно-щоглових споруд 1 категорії; - інженер засобів радіо та телебачення 1 категорії; - начальник зміни (радіозв'язок, радіомовлення та телебачення); - начальник центру інформаційних технологій та технічного забезпечення радіозв'язок, радіомовлення та телебачення); - начальник центру обслуговування споживачів і продажу послуг (радіозв'язок, радіомовлення та телебачення).


Спеціальність «Радіоелектронні апарати та засоби»

Сфера діяльності випускника:

• інформаційно-комп'ютерне проектування радіоелектронних та обчислювальних засобів; • інформаційно-комп'ютерна розробка технологічних процесів виробництва радіоелектронних та обчислювальних засобів; • монтаж радіоелектронних засобів; • сервісне обслуговування та ремонт радіоелектронних та обчислювальних засобів; • техніко-економічний аналіз стану діючих радіоелектронних та комп'ютерних засобів фірми; • програмно-комп'ютерне супроводження діяльності фірми; • організація системи та проведення технічного контролю на підприємстві.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності:

- інженер-радіоелектронник; - інженер-регулювальник радіоелектронних апаратів; - тестувальник радіоелектронних засобів; - інженер з якості (ВТК); - інженер-технолог; - інженер-конструктор радіоелектронних засобів ; - інженер-монтажник радіоелектронних засобів; - менеджер відділу ВЕД; - інженер-відділу АСУ; - менеджер відділу продаж ІТ послуг; - служба підтримки САПР; - інженер по встановленню та обслуговуванню абон. приладдя та підключення; - менеджер з продажу електронних та комп'ютерних апаратів.


Спеціальність “Швейні вироби ”

Сфера діяльності випускника:

• швейні підприємства різних форм власності; • будинки моделей одягу; • науково-дослідні і проектно-конструкторські установи; • підприємства легкої промисловості; • навчальні заклади професійного спрямування (технікуми, коледжі, професійно-технічних училища тощо); • проектно-конструкторські організації.

Посади, які можуть займати випускники:

- інженер-технолог; - модельєр-конструктор; - інженер-технолог; - начальник цеху; - керівник групи; - інженер-дослідник; - керівник науково-дослідної лабораторії.


Спеціальність “Проектування взуття та галантерейних виробів ”

Сфера діяльності випускника:

• взуттєві підприємства; • шкіргалантерейні підприємства; • будинки моделей взуття; • оптово-торгівельні організації; • державні установи з сертифікації і контролю якості продукції; • навчальні заклади професійного спрямування (технікуми, коледжі, професійно-технічні училища тощо); • проектно-конструкторські організації; • митниці України.

Посади, які можуть займати випускники:

- керівник виробничих підрозділів у промисловості; - керівник підрозділу в побутовому обслуговуванні; - керівник підрозділу матеріально-технічного постачання; - керівник малих підприємств без апарату управління в промисловості; - керівник групи; - модельєр-конструктор; - технолог; - завідувач будинку побуту, будинку моди, ательє, майстерні; - майстер цеху чи, майстер виробничої дільниці; - старший майстер; - інженер чи співробітник науково-дослідної лабораторії; - викладач навчального закладу.


Спеціальність “ Технологічна освіта ”

Сфера діяльності випускника:

• загальноосвітні навчальні заклади; • навчально-виробничі комбінати; • центри художньо-естетичного виховання; • будинки творчості; • студії декоративно-прикладного мистецтва та технічної творчості; • центри комп'ютерної підготовки.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності:

- вчитель трудового навчання (технологій); - вчитель інформатики; - вчитель креслення; - вчитель безпеки життєдіяльності; - вчитель художньої праці; - керівник гуртка; - керівник студії декоративно-прикладного мистецтва; - керівник центру технічної творчості.


Спеціальність “ Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості) ”

Сфера діяльності випускника:

• навчальні заклади (коледжі, технікуми, училища); • навчально-курсові комбінати; • державні та приватні підприємства швейного профілю; • державна митна служба.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності:

- викладач спеціальних дисциплін; - майстер виробничого навчання; - майстер виробничої дільниці, цеху, зміни; - сервіс-консультант з продажу швейних виробів; - спеціаліст з експертизи текстильних матеріалів та швейних виробів.


Спеціальність “Соціальна педагогіка ”

Сфера діяльності випускника:

• загальноосвітні навчальні заклади; • функціональні соціальні організації усіх форма власності; • консультаційні організації та установи; • підрозділи органів державного та муніципального управління у справах сім’ї та молоді; • служби зайнятості; • управління, відділи та установи соціального захисту населення; • державні та недержавні організації та об'єднання, приватні фірми, благодійні фонди тощо; • міжнародні громадські організації та благодійні фонди; • установи та заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України; • заклади культури, освіти і науки; • структури Міністерства внутрішніх справ України; • заклади пенітенціарної системи України; • центри, відділи, управління, підпорядковані Міністерству у справах молоді, спорту і туризму; • науково-дослідні установи та організації тощо.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності:

- соціальний педагог; - практичний психолог в освітніх закладах, організаціях, та підприємствах різних форм власності; - консультант психолого-педагогічної консультації у державних та недержавних установах; - соціальний педагог, практичний психолог в органах державної влади та управління; - соціальний педагог, психолог-консультант; - лаборант (психолого-педагогічні дослідження); - викладач у закладах освіти – школи, коледжі, вища навчальні заклади; соціальний керівник; - інспектор соціальної допомоги державного та недержавного Пенсійного фонду, інших закладах, підпорядкованих Міністерству праці і соціальної політики України; - науковий співробітник у галузі соціальної та соціально-педагогічної діяльності; - організатор культурно-дозвіллєвої діяльності у загальноосвітніх та позашкільних закладах; - спеціаліст центру соціальних служб для молоді, керівник дитячих об’єднань та організацій; - викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник; - дослідник-аналітик; - керівник центрів, об’єднань, клубів, соціальних служб.


Спеціальність „Практична психологія ”

Сфера діяльності випускника:

• загальноосвітні школи; • функціональні соціальні організації усіх форма власності; • освітні організації та заклади; • культурні організації та заклади; • наукові установи та організації; • консультаційні організації та установи; • підрозділи органів державного та муніципального управління у справах сім’ї та молоді.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності:

- практичний психолог в освітніх закладах, організаціях, та підприємствах різних форм власності; - організатор культурно-дозвіллєвої діяльності у загальноосвітніх та позашкільних закладах; - спеціаліст центру соціальних служб для молоді, керівник дитячих об’єднань та організацій; - соціальний педагог, практичний психолог в органах державної влади та управління, установах пенітенціарної системи; - соціальний педагог, психолог-консультант; - лаборант (психолого-педагогічні дослідження); - викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник; - дослідник-аналітик; - керівник центрів, об’єднань, клубів, соціальних служб.


Спеціальність „Соціальна робота ”

Сфера діяльності випускника:

• функціональні соціальні організації усіх форма власності; • освітні організації та заклади; • культурні організації та заклади; • наукові установи та організації; • консультаційні організації та установи; • установи і підрозділи органів державної влади та управління; • установи пенітенціарної системи; • благодійні фонди та громадські організації.

Посади, які можуть займати випускники спеціальності:

- соціальний працівник; - менеджер соціальної роботи; - спеціаліст з проведення соціальних досліджень; - спеціаліст центру соціальних служб для молоді, керівник дитячих об’єднань та організацій; - працівник органів внутрішніх справ; - страховий агент; - соціальний працівник - дослідник; - інспектор служб у справах неповнолітніх; - інспектор соціальної допомоги; - інспектор в органах державної влади та управління; - керівник центрів, об’єднань, клубів, соціальних служб; - керівник спеціалізованої соціальної служби; - керівник соціально-психологічної служби у пенітенціарних установах.

Контакти

Адреса: 29016, м. Хмельницький,вул. Інститутська 11, к. 3-418

Телефон: (0382) 77-31-86