Методист Центру ПК ПОДП –

Войтова Ірина Іванівна

Старший оператор ЦПК ПОДП –

Кудрякова Наталія Михайлівна

Старший оператор ЦПК ПОДП –

Місяць Тетяна Григорівна

Факультет довузівської та післявузівської підготовки створений 28 вересня 1994 року на базі факультету підвищення кваліфікації та підготовчого відділення.

З метою удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості освітніх послуг за певними спеціальностями та забезпечення високого рівня другої вищої освіти, який би відповідав новим стандартам, посилення профорієнтаційної роботи наказом №132 від 05.09.2014р. «Про реорганізацію структури факультету заочно-дистанційного навчання, післядипломної освіти та довузівської підготовки» було створено Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (ЦПК ПОДП).

Завданням Центру є: підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання якості знань з метою вступу у вищі навчальні заклади України на всі форми навчання; здійснення перепідготовки ( отримання другої вищої освіти ) та підвищення кваліфікації спеціалістів за акредитованими напрямами на замовлення Хмельницького обласного центру зайнятості, фізичних та юридичних осіб, підприємств різних форми власності. Центр здійснює перепідготовка фахівців ( надання другої вищої освіти) за такими спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Міжнародні економічні відносини» «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерні системи та мережі», «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Інструментальне виробництво», «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати та засоби», «Конструювання та технології швейних виробів», «Проектування взуття та галантерейних виробів», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Технологічна освіта», «Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості)», «Соціальна робота».

Центр має можливість організувати професійне навчання за спеціальностями:
• «Основи адміністрування програми бухгалтерського обліку 1С:Підприємство»;
• «Менеджмент у невиробничій сфері»;
• «Основи ландшафтного дизайну та озеленення населених місць»;
• «Основи комп’ютерного та WEB-дизайну».

При Центрі функціонують курси з підготовки іноземних мов (англійська, німецька, французька) до вступу в магістратуру. Навчання на курсах проводять висококваліфіковані викладачі кафедри романо-германських мов.

Контакти

Адреса: 29016, м. Хмельницький,вул. Інститутська 11, к. 3-418

Телефон: (0382) 77-31-86; 097-50-555-97.

Електронна адреса: cpkpodp@ukr.net.