Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

Лабораторія композиційних і мастильних матеріалів

Флубон

Тефлонові (фторопластові) покриття

мастильно-охолоджуюча емульсія-концентрат для механічної обробки металів та інших матеріалів

Мастильні матеріали і гідравлічні рідини на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи і нових присадок

Лабораторія композиційних і мастильних матеріалів

НОВА МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУЮЧА ЕМУЛЬСІЯ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

Емульсія-концентрат, інакше емульсол-концентрат типу "масло у воді", "Рапломол-ЕІТ2" розроблена і виробляється лабораторією компози¬ційних і мастильних матеріалів Хмельницького національного університету (м. Хмельницький) на основі хімічно-модифікованих технічних рослинних олій і невеликої кількості дешевих мінеральних масел без присадок (в т.ч. і регене-рованих). Емульсол містить спеціальну протизношувальну і протизадирну при¬садку, одержану також на основі рослинних олій.

Документація, яка засвідчує і характеризує новий емульсол:

− Патент України № 980401809 від 05.03.1999 р.; Патент України 59420 С “Пластична паста подвійного призначення для процесів механічної обробки металів” від 15.11.2004 р.;

− Токсиколого-гігієнічний паспорт (Інститут медицини праці, м. Київ), затверджений головним санспідуправлїнням МОЗ України;;

− Висновок Держекобезпеки, затверджений Держуправлінням по Хмельницькій області;

− Технічні умови ТУ У 38.101.02071234-98, затверджені Держцент-ром стандартизації, введені в дію 01.03.1999 р.

Екологічні і санітарно-гігієнічні аспекти використання нового емульсола. Новий емульсол є, безперечно, екологічно чистим продуктом, ос¬кільки одержується на основі рослинних олій. В перебігу експлуатації а про¬цесах обробки використовується до практично повного вичерпування. Невеликі залишки емульсола можуть використовуватись як ефективний миючий засіб і далі зливатись а міську каналізацію. Це означає, що відпадає необхідність в резервуарах-накопичувачах для відпрацьованих емульсолів (як наприклад, "Ера-90", "Касірол" тощо). Емульсол повністю безпечний по відношенню до пра¬цюючого персоналу: не викликає подразнень дихальних органів, очей, шкіри; має слабке безпечне випаровування і слабкий приємний залах.

Промислові випробування і техніко-експлуатаційна характерис¬тика. Промислові випробування проводились на таких добре відомих під-приємствах міста Хмельницького: АК "Адвіс", ВАТ "Укрелектроапарат", ВО "Но¬ватор".

Випробування показали, що новий емульсол "Рапломол-ЕП2" забез-печує необхідний рівень технологічної І економічної ефективності процесів. Емульсол нині поставляється АК "'Адвіс" та декільком фірмам.

На основі емульсола-концентрата безпосередньо на метало-обробних виробництвах готують робочий розчин шляхом розведення концентрату питною водою помірної твердості у співвідношенні в інтервалі від 5 до 9, залежно від теплонапруженості процесів, за умови інтенсивного пе¬ремішування на протязі 10–15 хвилин.

Робочий емульсол забезпечує високоефективний теплоз'єм та змащування, зменшення силових параметрів обробки і зносу ріжучого і іншого інструмента. Емульсол не викликає корозійних процесів сталей і кольорових металів та сплавів.

Лабораторія пропонує також інші матеріали на основі рослинних олій:

− мастильно-охолоджуючу пасту для холодних та помірно-теплових процесів обробки металів тиском (штамповка, протягування, волочіння тощо);

− ефективні технічні миючі засоби типу пасти чи концентрації емульсії (за бажанням замовника);

− універсальну (поліфункціональну) присадку до дешевих базових мастил типу індустріальних чи регенерованих, що дає можливість готувати нові високоякісні трансмісійні масла, гідравлічні рідини та пластичні мастила.

Адреса розробника і виробника:
290І6, вул. Інститутська, 11
Хмельницький національний університет.
Автору – доценту Кириченку В.І.

Тел. (038-22)67-55-24. Факс (03 8-2)67-42-65.

 

 

NEW LUBRICATING-COOLING AGENTS FOR MECHANICAL WORKING OF METALS AND OTHER INTERMEDIATE AND PURPOSE-ORIENTED LUBRICATING MATERIALS BASED ON THE MODIFIED RAPE OIL

The paste-concentrate “Raplom-P1v” is light brown plastic lubricant. It can be transported in polyethelene bags (25 kg). It is used for two purposes:

1) as lubricating-cooling paste for metal working under pressure (die stamping, rolling, drawing, etc.);

2) for production of cutting emulsion-concentrate initially, and then working emulsion of the “oil-in-water” type for metal treatment by cutting.

The technology is simple: in the apparatus with intensive stirring by thinning the paste with drinkable water in certain proportions.

The cutting emulsion-concentrate “Raplomol-EP2” intended for metal working by cutting contains an antiwear additive which is also obtained from rape oil. The customers prepare working emulsion (or cutting emulsion-concentrate from paste) directly on the workplace taking into account thermal stress and other peculiarities of cutting processes.

Емульсія-концентрат, інакше емульсол-концентрат типу "масло у воді", "Рапломол-ЕІТ2" розроблена і виробляється лабораторією компози¬ційних і мастильних матеріалів Хмельницького національного університету (м. Хмельницький) на основі хімічно-модифікованих технічних рослинних олій і невеликої кількості дешевих мінеральних масел без присадок (в т.ч. і регене-рованих). Емульсол містить спеціальну протизношувальну і протизадирну при¬садку, одержану також на основі рослинних олій.

The documents for new production (paste and cutting emulsion): 1) The patent of Ukraine № 37362 dated to May 15th, 2001, bul. № 4, the “Promyslova Vlasnist” (“Industrial Property”) journal; 2) The toxicological-hygienic passport given by the Institute of labour medicine of the Ministry of Health Protection and approved by the Sanitary and Epidemic Department of the Health Protection Ministry of Ukraine. 3) The conclusion of the State ecological inspection approved by the Chief sanitary physician of the Health protection ministry of Ukraine. 4) The conclusion of the State ecological inspection of the State department in Khmelnitsky region. 5) The specifications 38.101. 02071234-98 adopted by the State Centre for Standardization and Metrology; put into operation since March 1, 1999.

The ecological and sanitary-hygienic aspects of application of new materials.

- New materials are ecologically clean as they are obtained from technical vegetable oils.

- They are used practically until their complete exhaustion, and their small remainder can be utilized on the spot as technical detergent (there is no need in reservoirs of waste liquids); they can be drained to the communal sewerage.

- They are completely safe in relation to the organism of the working personnel; they do not cause irritation of respiratory system, eyes or skin; they have small safe evaporation.

The industrial tests and technical-operating characteristics. The industrial tests were conducted at the well-known metalworking enterprises: the joint-stock company “Advis” (the enterprises “Evropa-export”; “Advis-instrument”, “Rino-Advis”), the joint stock company “Prygma-press”, the industrial association “Novator”, the joint stock companies “Ukrelectroapparat” and “Agrotechservice”. The tests and industrial operations have shown high technological and economic efficiency of using new materials for metal working (they ensure durability and reliability of instrument operation, quality of surfaces under working, economic expediency). Highly efficient heat removal and lubrication are provided, force parameters of working and wear of cutting and other instrument are reduced. The given materials do not cause corrosion of steel, non-ferrous metals and alloys.

The laboratory of composite and lubricating materials offers other new highly-efficient intermediate and target-oriented materials obtained on the basis of the modified rape oil or other technical oil;

- new base oil of the industrial typetype (I 12A, I 20A and others), containing antiwear additive on the basis of rape oil; viscocity is regulated in a wide range;

- new lubricating-cooling emulsion of the “water-in-oil” type for special steel working which exceeds a well-known “sulphophresol” in its operating properties;

- new polyfunctional additive SPN to the lubricating compositions (additive on the basis of the modified rape oil), including plastic lubricants;

- new diesel fuel fuel on the basis of rape oil, the so-called biodiesel; the trade name “metephrol”;

- new plastic lubricant “Litrol” ” (analog of the well-known “Litol-24”) for tractor equipment, with all components and SPN additive on the basis of rape oil;

- new transmission oil TM-01-PS (analogs oils TAD-17i, TAP-15v) for motor vehicles with a new additive SPN or with a well-known additive “Acorox”.

Scientific supervisor V.I. Kirichenko, Associate Professor, Candidate of Science in Chemistry (Soros grant of 1997). Phones:Work (03822) 67-55-24; fax (03822) 67-42-65.

The address of researchers and producers:
The laboratory of composite and lubricating materials of the Research Department,
11, Institutska sreet,
Khmelnytsky
29016, Ukraine
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет