Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

Лабораторія композиційних і мастильних матеріалів

Флубон

Тефлонові (фторопластові) покриття

мастильно-охолоджуюча емульсія-концентрат для механічної обробки металів та інших матеріалів

Мастильні матеріали і гідравлічні рідини на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи і нових присадок

Лабораторія композиційних і мастильних матеріалів

Флубон

АНТИФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО САМ СЕБЕ ЗМАЩУЄ

Антифрикційний матеріал флубон – полімерний композиційний матеріал на основі політетрафторетилену, сополімерів етилену і тетрафторетилену і інших фтормістких полімерів, модифікованих вуглецевих волокон і інших волокнистих і дис¬персних наповнювачів. Флубон випускається двокомпонентним і багатокомпонентним. Розроблено кілька марок матеріалу: 15, 20, 15МВ, 15/20, К15УВ5, ДМ, ДМГ-С1, ДМ-Б.

Основні показники матеріалуМатеріал
Флубон 15(20)Флубон 15 MB
1. Густина, кг/м32000...21202000...2400
2. Міцність, МПа, при
 • – розтягу
 • – стискуванні

 • 17...26
 • 30...15

 • 12...17
 • 30...33
3. Модуль пружності, МПа, при
 • – розтягу
 • – стискуванні

 • 750...1200
 • 650...850

 • 1000...1200
 • 700...800
4. Відносне видовження при розриві, %10...226...30
5. Коефіцієнт лінійного термічного розширення (× 10–6) при 273...523К, К–164...6866...68
6. Теплопровідність при 273...523К, Вт/(мК)0,34... 0,370,37...0,43
7. Твердість НВ, МПа50...6050...60
8. Ударна в’язкість, кДж/м215...10015...40
9. Інтенсивність зносу (×10–7), мм3/Нм, при
 • – граничних навантаженнях
 • – помірних навантаженнях

 • 1,2...31
 • 0,6...11,6

 • 1,0...30
 • 0,8...10
10. Коефіцієнт тертя при
 • – граничних навантаженнях
 • – помірних навантаженнях

 • 0,15...0,34
 • 0,06...0,32

 • 0,1...0,3
 • 0,06...0,1

Флубон характеризується високою зносостійкістю і хімічним опором, низьким коефіцієнтом тертя. Деталі з матеріалу флубон (підшипники ковзання, кільця для ущільнення, торцеві ущільнення, сепаратори підшипників кочення, опорних підшип-ників) використовуються в вузлах тертя технологічного обладнання різного призна-чення. При цьому досягається більш висока довговічність і надійність обладнання, економія мастильних матеріалів, зниження металоємкості виробів і зменшення витрат на ремонт і обслуговування машин, а також па регенерацію каталізаторів хімічних виробництв.

За довговічністю ущільнення з матеріалу флубон переважають в З...10 разів матеріали фірм Росії – фторлон-4, Ф4К20, АФГМ, АФГ-5М, Ф4С15, АГ-1500С05, 2П-1000, капролон-В, а також в 3...5 разів матеріали іноземних фірм "Гарлок", "Меркель", "Дік¬сон", "Инелард". Розроблена технологія виготовлення виробів з матеріалу флубон без додаткової механічної обробки.

Хмельницький національний університет (м. Хмельницький) Лабораторія полімерних композиційних і мастильних матеріалів Факс: 67-42-65, телефон 67-55-24

FLUBON

ANTI-FRICTUON SELF-LUBRICATING MATERIAL

The antifriction material flubon is a polymeric composite material based on polyte-trafluoroethylene, copolymer of ethylene and tetrafluoroethylene and other fluor-containing polymers, as well as modified carbon fibres and other fibrous and particle fillers. Flubon is manufactured as a two-component and a multicomponent material. Several brands of the material have been developed: 15, 20, 15 MB, DM, 15 (20), K15ГB5, DMБ-01, DMB and others.

Main characteristics of the materialsMaterials
Flubon-15(20)Flubon-15 MB
1. Density, kg/m32000...21202000...2400
2. Strength, MPa
 • – longitudinal
 • – compression (under 10 % deformation)

 • 17...26
 • 30...15

 • 12...17
 • 30...33
3. Modulus of elasticity, MPa
 • - in tension
 • – in compression

 • 750...1200
 • 650...850

 • 1000...1200
 • 700...800
4. Coefficient of linear thermal expansion (× 10–6) under 273...523К, К–164...6866...68
5. Thermal conduction under 273-523 K, Wt/(mK)0,34... 0,370,37...0,43
6. Hardness HB, MPa50...6050...60
7. Impact strength, kj/m215...10015...40
8. Dielectric permeability under 103hertz5,5...12,5Conductor
9. Wear rate under ultimate loads (×10–7), mm3/Nm
 • – under ultimate loads
 • – under moderate loads

 • 1,2...31
 • 0,6...11,6

 • 1,0...30
 • 0,8...10
10. Coefficient of friction
 • – under ultimate loads
 • – under moderate loads

 • 0,15...0,34
 • 0,06...0,32

 • 0,1...0,3
 • 0,06...0,1

The parts from flubon (such as sleeve bearings, packing rings, end seals, separators of rolling contact bearings and journal bearings) are used in friction units of technological equipment intended for different purposes. In this case higher durability and reliability of the equipment, saving of lubricating materials are ensured. Also increased chemical resistance, reduction of metal consumption as well as reduction of expenditure on the repair and maintenance of machinery, and on the regeneration of catalysts for chemical production are ensured.

From the point of view of durability, flubon seals exceed such materials of the Russian firms as ftorlon-4, Ф4K20, Ф4K20-1, AФГM, АФГ-5M, ФMC15, AГ500C055.2II-1000, caprolon-B by 3-10 times. They also exceed the materials of foreign firms such as “Garlock”, “Merkel”, “Dixon”, “Inelard” by 3-5 times. The technology of products from flubon without additional mechanical treatment has been worked out.

 

Khmelnitsky State University, Ukraine
Composed materials laboratory
Fax: 8 (0382) 67-42-65 tel: 8 (0382) 67-55-24
E-mail: ndc@beta.tup.km.ua
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет