Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

На початок

Проект
IPMASTER

Проект SAFEGUARD

Проект REGENLAW

Проект INURE

Проект INARM

Проект 159371-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPCR

Проект SEREIN

Проект KTU

НОВИНИ

Проекти TEMPUS

Проект TEMPUS SEREIN

“Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains”
543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR

МЕТА ПРОЕКТУ:

TEMPUS SEREIN полягає у підготовці нового покоління технічних і наукових співробітників, здатних виконувати конструктивний розвиток у сфері оцінки та забезпечення кібербезпеки. Це буде сприяти виконанню вимог українського суспільства до вирішення проблем в галузі забезпечення політик кібербезпеки в різних доменах застосування.

Цілі проекту:

- розробити магістерську навчальну програму з кібербезпеки і стійких систем з 5 курсів;
- розробити докторантську навчальну програми з кібербезпеки і стійких систем з 3 курсів;
- розробити навчальну програму для проведення тренінгів фахівців з кібербезпеки і стійких систем з 3-х модулів;
- заснувати Національний альянс з інформаційної безпеки для проведення тренінгів та консультаційної діяльності у сфері оцінювання та менеджменту кібер безпеки;
- ввести комплексну схему нарощування потенціалу для залученого професорсько-викладацького складу 7 українських університетів.

Напрями діяльності за проектом:

- розроблення магістерської програми в області кібербезпеки і стійких систем;
- розроблення докторантської програми в області кібербезпеки і стійких систем;
- створення Національного альянсу з інформаційної безпеки НАІБ;
- впровадження схеми активної взаємодії та обміну знаннями між 7 українськими університетами, учасниками проекту;
- впровадження розроблених програм у навчальний процес та забезпечення підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки;
- поліпшення рівня володіння англійською мовою учасників проекту.

Отримувач гранту:

Таллінський технологічний університет, Таллінн, Естонія

Партнери, учасники проекту:

Євросоюз:

- Університет Cіті, Лондон, Велика Британія
- Королівський технологічний інститут, Стокгольм, Швеція
- Інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Болгарія
- Національний міжвузівський консорціум з інформатики, Італія

Україна:

- Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" ім. М.Є. Жуковського
- Хмельницький національний університет
- Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
- Державний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації України
- Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
- Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
- Науково-виробнича корпорація «РАДІЙ»
- Українська федерація індустрії безпеки
- Українська студентська ассоціація
- ТОВ "Лайм Сістемз"
- Міністерство освіти і науки України

http://serein.net.ua/

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет