Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

На початок

Проект
IPMASTER

Проект SAFEGUARD

Проект REGENLAW

Проект INURE

Проект INARM

Проект 159371-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPCR

Проект SEREIN

Проект KTU

НОВИНИ

Проекти TEMPUS

Проект TEMPUS «Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту»

Проект 159371-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPCR
Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки
і підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту

Початок роботи – 2010 р., завершення 2012 р.

Учасники проекту

Фондовий університет м. Хільдесхайм (Німеччина)
Технічний університет м. Лодзь (Польща)
Дунайський університет м. Кремс (Австрія)
Університет м. Білефельд (Німеччина)
Новгородський державний університет ім. Ярослава Мудрого (Росія)
Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова (Республіка Білорусь)
Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна (Республіка Білорусь)
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна)
Хмельницький національний університет (Україна)
Смоленський державний університет (Росія)
Санкт-Петербурзька Академія післядипломної педагогічної освіти (Росія)

Координатор проекту від університету – к.т.н., проф.. Йохна М.А.

ОСНОВНІ ЦІЛІ ПРОЕКТУ

1. Інтеграція існуючих автономних систем підготовки та підвищення кваліфікації в галузі освітнього менеджменту в єдине ціле;
2. Створення навчальних планів та освітніх програм для кожного ступеня багаторівневої системи професійної освіти, яка завершується видачею відповідного документа (посвідчення, сертифікат, диплом);
3. Створення міжнародної мережі університетів-партнерів, що забезпечує високу якість освіти за рахунок відкритого доступу студентів до кращих навчальних модулів і ресурсів, які є в мережі.

ЗАВДАННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЕКТІ

1. Створення Компетентнісного центру освітнього менеджменту та міжнародних освітніх програм.
2. Розробка модульних освітніх програм для різних фаз підготовки фахівців у сфері освітнього менеджменту (фаза 1 «Підвищення кваліфікації» - модульний елемент «Інформаційні технології в освіті», в т.ч. дистанційні курси: «Технологія дистанційного навчання», «Технологія змішаного навчання», «Мультимедійні засоби в освітньому процесі»; фаза 2 «Магістерська програма» - Модульний елемент «Освіта в Україні та за кордоном», білінгвальні модулі «Освіта в Україні та за кордоном»)
3. Організація роботи курсів з вивчення іноземної мови (німецької, англійської) зовнішнім мовним центром
4. Навчання мультиплікаторів проекту (співробітників університету) теорії і практиці освітнього менеджменту
5. Проведення наукових досліджень у сфері освітнього менеджмент
6. Мережева взаємодія з університетами-партнерами за допомогою організації обміну кращими лекційними курсами через систему відеоконференці
7. Підвищення кваліфікації співробітників університету у сфері використання для навчального процесу IT-технологій.
8. Підготовка магістерських робіт та кандидатських дисертацій за тематикою проекту.
9. Проведення Міжнародної конференції «Інформаційні технології в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту

Загальна сума фінансування проекту – 1259 тис євро. У 2010 році в університеті за кошти проекту було обладнано Компетентністний центр освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм на суму більш ніж 470 тис грн.

Більше інформації на сайті Темпус: http://tempus.novsu.ru/

Адреса Національного Темпус-офісу України: http://www.tempus.org.ua/uk/news.html?start=15

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет